Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Publicatia companiilor din agricultura si zootehnie

Noile conditii de obtinere a subventiilor pentru bovine

13 Septembrie 2013 

Crescătorii de bovine pot beneficia în acest an de un sprijin pe cap de animal, la care se adaugă un sprijin suplimentar pentru producția de lapte. Data de referință este 31 ianuarie 2013.Pentru a beneficia de schema decuplată de producție în sectorul carne, crescătorii de bovine trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:a) să dețină un efectiv minim de 3 capete bovine cu varsta de minim 16 luni, la data de referință de 31 ianuarie 2013;b) exploatația de bovine să fie înregistrată în Registrul național al exploatațiilor la data de referință 31.01.2013 și la data solicitării primei;Sprijinul se acordă pentru minim 3 capete de bovine cu vârsta de minim 16 luni, precum și pentru tineretul bovin mascul și/sau femel cu vârsta deminimum 7 luni, existent în exploatație la data de referință.Pentru a beneficia de schema decuplată de producție în sectorul lapte, crescătorii de bovine trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:a) exploatația de bovine să fie înregistrată în Registrul național al exploatațiilor la data solicitării primei;b) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotei de lapte în anul de cotă 2012 – 2013;c) solicitantul să fi livrat și/sau vândut direct o cantitate de minim 3 tone lapte în anul de cotă 2012 – 2013;Documente obligatoriiCererea de solicitare a sprijinului (pentru ambele scheme de sprijin), aferentă fiecărei exploatații cu cod ANSVSA se depune la centrul local/județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, unde are înregistrată exploatația, în perioada 17 septembrie – 28 octombrie 2013, însoțită de următoarele documente:a) copie de pe buletinul de identitate / cartea de identitate / codul unic de înregistrare / certificatul de înregistrare;b) copie de pe pașaportul fiecărui animal pentru care se solicită primă/ copie de pe documentele care atestă ieșirile din efectiv, după caz, pentru schema de carne;c) copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte precum și a cantităților de lapte livrate și/sau vândute direct în anul de cotă 2012 – 2013, în cazul solicitării sprijinului pentru schema decuplată de producție în sectorul lapte.Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal, în baza documentelor notariale.Odată cu cererea de solicitare a primelor sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data limită de depunere a cererilor, crescătorii de bovine mai trebuie să depună următoarele documente:a) adeverință emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu drept de liberă practică împuternicit, care atestă că bovinele existente în exploatație la data depunerii cererii sunt cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, iar acțiunile prevăzute sunt efectuate la zi.b) adeverință prin care se recunoaște statutul de crescător de bovine al solicitantului, eliberată de către o organizație a crescătorilor de bovine, legal constituită, cu reprezentativitate națională sau de către o asociație a crescătorilor de bovine, legal constituită, afiliată la o organizație a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate națională. Adeverința se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al organizației/asociației respective, prevede Ordinul MADR.În plus, crescătorii de bovine care dețin un efectiv de minim 20 capete vaci în exploataie la data depunerii cererii, au obligația ca în termen de 3 luni de la data limită de depunere a cererilor, să înscrie întreg efectivul de vaci în Registrul genealogic al rasei deținut de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menþinerea Registrului genealogic.După înscrierea efectivului de vaci în Registrul genealogic al rasei, solicitanții vor depune până la data de 29 ianuarie 2014 inclusiv la centrul APIA unde au depus cererea de solicitare a primei, o adeverință eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic, care confirmă înscrierea animalelelor în Registrul genealogic al rasei. Asociațiile care pot elibera adeverințe trebuie să aibă membri în 50+1 județe sau să dețină acreditare pentru menținerea Registrului genealogic al unei rase de bovineOrganizațiile/asociațiile crescătorilor de bovine, legal constituite, care pot elibera adeverințe trebuie să îndeplinească următoarele condiții:- să fie funcționale, conform bilanțului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei;- să fie organizații ale crescătorilor de bovine cu reprezentativitate națională sau afiliate la o organizație a crescătorilor de bovine organizată la nivel național.Pentru dreptul de a certifica statutul de crescător de bovine al solicitanților de CNDP, organizațiile crescătorilor de bovine, legal constituite, cu reprezentativitate națională, trebuie să depună la centrul APIA pe raza căruia au înregistrat sediul social, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea ordinului MADR, în copie și în original, în vederea verificării conformității, următoarele documente:- lista cu membri, din care să reiasă că reprezintă 50% +1 din județele țării sau acreditarea pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic al unei rase de bovine;- certificatul de înregistrare fiscală;- bilanțul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus și înregistrat la administrația financiară.Asociațiile afiliate la o organizație a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate Națională trebuie să depună la centrul județean al APIA pe raza căruia au înregistrat sediul social, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea ordinului MADR, în copie și în original, următoarele documente:- adeverință eliberată de organizația crescătorilor de bovine cu reprezentativitate națională din care să reiasă afilierea asociației;- certificatul de înregistrare fiscală;- bilanțul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus și înregistrat la administrația financiară.APIA va publica lista asociațiilor care pot elibera adeverințe crescătorilor de bovine.APIA întocmește și transmite Ministerului Agriculturii situația centralizatoare cu efectivele de bovine și cantitățile de lapte livrate și/sau vândute direct în anul de cotă 2012-2013 eligibile, în vederea stabilirii cuantumului primelor pentru anul 2013 până în data de 1 martie 2014.(Biroul de Presă al MADR)