AFIR a încheiat un protocol pentru mai buna absorbție a fondurilor europene alocate prin FEADR

AFIR a încheiat un protocol pentru mai buna absorbție a fondurilor europene alocate prin FEADR

Protocolul de colaborare P157 încheiat în 15.07.2021 între AFIR și LIBRA INTERNET BANK S.A. al cărui obiect vine în sprijinirea accelerării procesului de absorbție a fondurilor europene alocate prin FEADR în perioada de tranziție 2021 – 2022 aferentă perioadei de programare 2014 – 2020, se arată într-un comunicat emis de agenție.

Protocolul de colaborare P156 încheiat în 07.07.2021 între AFIR și CEC BANK S.A. al cărui obiect este sprijinirea accelerării procesului de absorbție a fondurilor europene alocate prin FEADR în perioada de tranziție 2021 – 2022 aferentă perioadei de programare 2014 – 2020.

Protocolul de colaborare P155 încheiat în 28.06.2021 între AFIR și APIA privind evitarea dublei finanțări în cazul organizațiilor de producători, solicitanți/ beneficiari ai submăsurilor 4.1, 4.1a, 4.2 și 4.2a și a organizațiilor de producători beneficiari ai Programelor Operaționale ale organizațiilor de producători din sectorul fructe și legume

Protocolul de cooperare între AFIR și Agenția de plăți și control din Grecia (OPEKEPE) pentru perioada de programare 2021-2027, care are drept scop dezvoltarea unor activități de cooperare între AFIR și OPEKEPE prin schimb reciproc de experiență în domenii de interes comun în ceea ce privește politicile și instrumentele de dezvoltare agricolă și rurală ale UE.

Protocolul de colaborare P153 încheiat între APIA și AFIR, prin care se stabileşte modul în care părţile semnatare vor proceda la verificarea proiectelor depuse de solicitanții exploatațiilor apicole pentru a fi finanţate prin PNDR 2014 – 2020 și perioadă de tranziție, respectiv a cererilor de finanțare și dosarelor cererilor de plată depuse de aceştia, precum şi a Cererilor de solicitare a sprijinului financiar depuse de apicultori și cooperative prin Programul Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022.

infoFERMA Magazin