AFIR: Depunerea dosarelor pentru Sub-măsura 4.2 procesare/marketing continuă până pe data de 31 martie

AFIR: Depunerea dosarelor pentru Sub-măsura 4.2 procesare/marketing continuă până pe data de 31 martie

AFIR informează că până la data de 31 martie 2021, continuă sesiunea de depunere a cererilor de finanţare din cadrul Măsurii 4 – Investiţii în active fizice, sub-măsura 4.2 Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole – componenta investiţii în abatoare de capacitate mică în zona montană.

Fondurile disponibile pentru submăsura 4.2 – componenta de investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană sunt de 12.930.334 Euro.

Pragul de calitate pentru proiectele care se depun în perioada 1 decembrie 2020 – 31 martie 2021 trebuie să fie de minim 10 puncte.

Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 4.2, se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului.

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului aferent acestei submăsuri.

Ghidurile solicitantului pentru fiecare submăsură se aprobă prin Ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și sunt publicate pe site-ul AFIR.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare în cadrul Măsurii 6 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor, sub-măsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – diaspora, continuă până la data de 04 mai 2021.

Fondurile disponibile pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sunt de 20.000.000 Euro, pentru tinerii fermieri din diaspora.

PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor aferente sM 6.1 este de 25 de puncte.

PRAGURILE DE CALITATE lunare sunt următoarele:

– 70 de puncte (04 ianuarie – 04 februarie)

– 55 de puncte (5 februarie – 4 martie)

– 40 de puncte (5 martie – 4 aprilie)

– 25 de puncte (5 aprilie – 4 mai)

Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 6.1 diaspora, se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului aferent acestei submăsuri.

Noutatea acestei sesiuni constă în eliminarea unor condiții care trebuiau îndeplinite pentru accesarea submăsurii, ceea ce conduce la facilitarea accesului tinerilor din diaspora care vor să se instaleze ca tineri fermieri în zonele rurale și să dezvolte exploatații agricole.

infoFERMA Magazin