Agricultorul SRL a preluat Panimon SA

Agricultorul SRL a preluat Panimon SA

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacția prin care Agricultorul SRL preia compania Panimon S.A. și, indirect, Select-Com S.A. și Mado SRL.

Agricultorul SRL desfășoară activități pe piața producției și comercializării cerealelor, comercializării angro a cerealelor, comercializării angro a îngrășămintelor chimice, comercializării angro a pesticidelor, prestarea serviciilor de depozitare, condiționare și uscare a cerealelor, precum și servicii de transport rutier.

Obiectul principal de activitate al Panimom S.A este fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie (cod CAEN 1071) societatea fiind activă pe piața producției și comercializării angro a produselor de morărit, pe piața producției și comercializării angro a pâinii și produselor de panificație, pe piața producției și comercializării angro a produselor de patiserie și cofetărie.

Panimom S.A deține firmele Select Com SA și Mado SRL. Select Com SA are ca obiect principal de activitate comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun, iar Mado SRL produce a pâine, prăjituri şi produse proaspete de patiserie.

În urma a analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia și nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naționale de concurenţă, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.

infoFERMA Magazin