ANIF: Normele de aplicare a Legii Îmbunătățirilor funciare au fost modificate

ANIF: Normele de aplicare a Legii Îmbunătățirilor funciare au fost modificate

ANIF informează că normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern.

Actul normativ aprobat vizeaza:

-stabilirea modalității de aprobare a cotei de până la 50% aferentă cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații, la finalul sezonului de irigații;

-reglementarea procedurii pentru decontarea cotei de până la 50%, pentru funcționarea sistemelor de irigații locale, în cuprinsul anexei la prezentul act normativ;

-stabilirea unei derogări pentru decontarea cotei aferentă cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații aferent anului 2022.

Cheltuielile sunt suportate din bugetul Agenției Naționale pentru Îmbunătățiri Funciare, în limita sumelor alocate cu această destinație din bugetul Ministerului Agriculturii.

infoFERMA Magazin