ANZM a demarat procedura pentru constituirea Consiliului Național al Muntelui(CNM)

ANZM a demarat procedura pentru constituirea Consiliului Național al Muntelui(CNM)

La nivel național se constituie Consiliul Național al Muntelui(CNM) cu scopul asigurării legăturii dintre Guvern și reprezentanții zonei montane, pentru punerea în aplicare a strategiilor și politicilor acesteia, conform Legii muntelui nr. 197/2018 și Hotărârii de Guvern 332/2019 privind stabilirea componenţei, atribuţiilor şi responsabilităţilor comitetului de masiv şi ale Consiliului Naţional al Muntelui, cu modificările și completările ulterioare. 

CNM este prezidat de Prim-ministrul României, iar ministrul agriculturii și dezvoltării rurale este vicepreședintele CNM.

Agenția Națională a Zonei Montane(ANZM) a demarat, conform HG 332/2019, procedura pentru constituirea Consiliului Național al Muntelui(CNM) și invită organizațiile enumerate mai jos, cu activitate pro-munte, să se înscrie pentru a participa la procesul de selecție în vederea desemnării reprezentanților în cadrul CNM:

– asociațiile agricultorilor și producătorilor din grupele de munți;
– grupurile de acțiune locală din zona montană;
– societatea civilă din cadrul organizațiilor cu activitate în domeniul protecției și dezvoltării durabile a zonei montane;
– fondul cinegetic din zona montană.

Pentru fiecare categorie de organizație, se va desfășura câte o procedură de selecție prin vot, iar reprezentantul desemnat va fi membru cu drept de vot în cadrul CNM.

De altfel, acestea trebuie să aibă sediul și să-și desfășoare activitatea în zona montană conform Ordinului comun MADR–MDRAP nr. 97/1332/2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare şi a listei localităţilor din zona montană, pentru a se putea înscrie.

Organizațiile interesate vor transmite datele de identificare (nume organizație, nume/prenume președinte, adresă, e-mail, nr. telefon) la adresa de e-mail: cnm@azm.gov.ro, până la data de 2 septembrie 2022.

Pentru mai multe informații, persoana de contact din partea ANZM este Mirela CANDREA, consilier principal, nr. tel. 0230375036 – interior 13, mobil: 0746027585.

Vă mulțumim pentru interesul acordat și vă asigurăm de tot sprijinul în vederea dezvoltării arealului montan!

infoFERMA Magazin