APIA a comunicat noile termene pentru Măsura 8

APIA a comunicat noile termene pentru Măsura 8

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează rin intermediul unui comunicat că până la data de 15 iunie 2020 inclusiv, se prelungesc fără aplicarea de penalități, sesiunile de depunere a Cererilor de plată pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020, astfel:

– sesiunea 1/2016 – anul I, II și III de angajament;

– sesiunea 2/2017 – anul I și II de angajament; – sesiunea 3/2018 – anul I de angajament.

Anunţurile de prelungire a sesiunilor de depunere sunt publicate pe site-ul instituţiei www.apia.org.ro. Cererile de plată trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate și criteriile specifice detaliate în Ghidurile Solicitantului.

Totodată, precizăm că beneficiarii pot depune formulare de modificare a cererilor de plată, fără penalități, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, respectiv până la data de 10 iulie 2020, cu aplicarea unei reduceri de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă, cererea de plată, respectiv formularul de modificare a cererii de plată, ar fi fost depus până la data de 15 iunie 2020 inclusiv. SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

infoFERMA Magazin