APIA: Cererile pentru SubMăsura 8.1-Împăduriri, trebuie depuse până pe 17 mai

APIA: Cererile pentru SubMăsura 8.1-Împăduriri, trebuie depuse până pe 17 mai

Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunţă perioada de depunere a Cererilor de plată aferente anului 2021 pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020, care se va desfășura în intervalul 1 martie 2021 – 17 mai 2021.

• Beneficiarii care au depus cereri de sprijin în cadrul sesiunilor 1/2016, 2/2017, 3/2018, 4/2019 sau/și 5/2020 pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020 pot depune cereri de plată în intervalul 1 martie 2021 – 17 mai 2021.

• Cererile de plată pot fi depuse și după data de 17 mai, respectiv până la data de 11 iunie 2021 (inclusiv), cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la data de 17 mai 2021 (inclusiv).

• Formularele de modificare a cererilor de plată pot fi depuse, fără aplicarea de penalități, până la data de 31 mai 2021 (inclusiv).

Formularele de modificare a cererilor de plată pot fi depuse și după data de 31 mai 2021, dar nu mai târziu de 11 iunie 2021, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor aferente anului de angajament pentru utilizarea efectivă a suprafeței în cauză peste termenul de 31 mai 2021.

Cererile de plată vor fi însoțite de documentele specificate în capitolul V – Documente atașate cererii de plată din Formularul tip al cererii de plată aprobat prin Ordinul MADR nr. 51/19.02.2020.

infoFERMA Magazin