APIA: Gestionarea angajamentelor multianuale M.10 și/sau M.11 pentru combaterea ambroziei

APIA: Gestionarea angajamentelor multianuale M.10 și/sau M.11 pentru combaterea ambroziei

APIA informează fermierii că, în cadrul angajamentelor multianuale M.10 sau M.11, beneficiarii trebuie să aplice unele cerințe specifice privind restricții în utilizarea substanțelor de protecție a plantelor (inclusiv a ierbicidelor) sau limitări în aplicarea anumitor tipuri de lucrări mecanizate ori din perspectiva perioadelor în care se pot realiza lucrări pe suprafețele agricole angajate.

În cazul nerespectării acestor condiții sunt aplicate sancțiuni – reduceri ale plăților, care pot ajunge în unele situații până la recuperarea sumelor plătite anterior și închiderea angajamentelor aflate în derulare.

De asemenea, utilizarea substanțelor de tipul erbicidelor poate conduce în cazul agriculturii ecologice la decertificarea suprafețelor afectate și redarea statutului de suprafață agricolă utilizată convențional.

Pe de altă parte, în cazul identificării unor suprafețe agricole infestate cu ambrozie, se dispun măsuri de combatere care, în funcție de condițiile specifice, se recomandă a fi realizate prin cele mai potrivite metode în raport cu condițiile locale și cu extinderea zonelor infestate.

Punerea în aplicare a măsurilor dispuse de combatere a infestării cu ambrozie a terenurilor agricole aflate în cadrul angajamentelor M.10 și/sau M.11, poate fi incompatibilă cu aplicarea corectă a acestor angajamente.

Pentru evitarea aplicării unorsancțiuni acestor beneficiari, este necesară notificarea APIA referitor la faptul că nu este posibilă aplicarea anumitor cerințe specifice ale angajamentelor. Notificarea trebuie transmisă către APIA până cel târziu la data finală de depunere a cererilor unice de plată pe suprafață, sau după această dată, în maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii somației.

Notificarea trebuie să indice cerința /cerințele angajamentului M.10/M.11 care nu pot fi respectate ca urmare a aplicării măsurilor dispuse prin somație și să fie însoțită de o copie a somației primite de beneficiar.

APIA va analiza incompatibilitățile dintre angajamente și măsurile dispuse prin somație și va gestiona cererea de plată după cum urmează:

-închiderea angajamentului M.11 fără recuperarea sumelor plătite anterior în cazul dispunerii măsurii de combatere a ambroziei în zonele infestate prin aplicarea erbicidelor care conduc la excluderea din agricultură ecologică a operatorului;

-continuarea angajamentului M.10 fără recuperarea sumelor plătite anterior în cazul dispunerii unor măsuri de combatere a ambroziei în zonele infestate, care sunt incompatibile cu cerințe ale angajamentelor aflate în derulare pe suprafețele angajate; în aceste cazuri nu se poate acorda însă plata pentru anul respectiv dacă sunt nerespectate cerințe generatoare de costuri suplimentare și/sau pierderi de venituri conform metodologiilor de calcul (identificate cu „(P)” în fișa tehnică a M.10);

-aplicarea sancțiunilor în cazul nerespectării unor cerințe ale angajamentelor, dacă din somație rezultă că au fost dispuse măsuri de combatere a ambroziei în zonele infestate, care nu sunt incompatibile cu cerințe ale angajamentelor aflate în derulare pe suprafețele angajate.

infoFERMA Magazin