AZM: Acțiune de informare și consultanță online, desfășurată cu fermieri din județul Sibiu

AZM: Acțiune de informare și consultanță online, desfășurată cu fermieri din județul Sibiu

La inițiativa Oficiului de Dezvoltare Montană POPLACA – reprezentat de consilier superior Sonia POPA, din cadrul Agenției Naționale a Zonei Montane, a avut loc întâlnirea online, la care au participat: Primarul comunei Gura Râului – dl. Gheorghe Călin, Viceprimarul comunei Gura Râului – dl. Ioan LOLOIU, consilier primar – dna. Teodora GÂȚĂ, consilier ing. Constantin SASU, P.F.A. Ioan CRISTEA – proprietar carmangerie, Maria LOLOIU – proprietar pensiune, Ioana CĂLIN – proprietar pensiune, Cosmin CĂLINOIU – fermier, cultivator de legume, consilier Roxana DIACONESCU – Compartimentul de Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Sibiu, consilier Susana HEBIAN – Compartimentul de Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Sibiu, consilier superior Măriuca ROȘIANU – Centrul Regional de Dezvoltare Montană Vaideeni, consilier superior Sonia POPA – Oficiul de Dezvoltare Montană POPLACA.

Au fost prezentate și dezbătute următoarele teme:

Asistență tehnică de specialitate privind obținerea dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „ produs montan”;

Importanța formelor asociative în vederea consolidării orientării către piață a fermierilor și producătorilor, a creșterii competitivității și rezilienței;

Promovarea celor mai accesibile forme pentru furnizarea serviciilor turistice în cadrul gospodăriei – Punct Gastronomic Local și camere pentru închiriat, în scop turistic;

Submăsura 4.2. – Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor Agricole – componenta de investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană- PNDR 2014-2020;

Măsuri de sprijin cu finanțare europeană pentru înființarea de întreprinderi sociale în zona rurală, măsură implementată de MFE;

Măsuri de sprijin cu finanțare europeană prin POR 2.2. IMM – Sprijinirea creării și extinderii capacităților avansate de producție și dezvoltare a serviciilor.

Modalități de promovare și susținere a producătorilor locali și Brandul „produs local”.

Concluzii:

Atât autoritățile locale, cât și producătorii, au înțeles semnificația și importanța accesului la scheme de calitate ale produselor agroalimentare, au fost interesați și au solicitat informații suplimentare cu privire la posibilitatea de acordare a deciziei de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”.

Totodată, au fost solicitate și informații referitoare la posibilitatea de finanțare pentru promovarea și valorificarea produselor, atât la nivel național, cât și internațional.

Autoritățile locale au subliniat necesitatea, în contextul din zonă, dominat de fenomenul de depopulare și scăderea drastică a efectivelor de animale, de asociere a fermierilor și producătorilor în cooperative Agricole, în scopul unui acces facil la programele de dezvoltare a zonei montane, precum și la constituirea unor lanțuri alimentare scurte, care să adauge plus valoare produselor locale și implicit o valorificare superioară a acestora, angajându-se în promovarea formelor asociative la nivelul comunei.

Antreprenorii din domeniul HoReCa, proprietari de pensiuni din comună, afectați de actualul context pandemic, au conștientizat că diversificarea turismului rural, deja practicat cu succes în zonă, este un factor important care contribuie la dezvoltarea zonei și creșterea atractivității acesteia prin promovarea produselor și a tradițiilor locale și s-au arătat foarte interesați și dispuși de a demara imediat procedurile pentru înființarea unei rețele de Puncte Gastronomice Locale, în comună.

Prin reprezentanții prezenți la întâlnire, Consiliul Județean Sibiu a asigurat producătorii locali de facilitarea accesului acestora în piețele locale tradiționale și de implicare în promovarea produselor atestate cu mențiunea de calitate facultativă „produs montan”, prin amenajarea în cadrul piețelor a unor spații special destinate desfacerii acestora, alături de alte produse atestate pe scheme de calitate.

De asemenea, autoritățile locale au propus și au solicitat sprijinul reprezentanților ANZM și ai CJ Sibiu, în vederea organizării la nivelul comunei, a unui Târg anual de produse montane, unde să fie promovați toți producătorii cu produse atestate cu mențiunea de calitate „produs montan” din județ și în acest sens, vor pune la dispoziție locația pentru organizarea evenimentului.

Referitor la potențialii beneficiari ai sM 4.2, PFA Cristea Ioan, care desfășoară activitatea de procesare a cărnii, a beneficiat încă din cursul lunii iulie, de informare și consiliere în vederea depunerii cererii de finanțare, dar a renunțat la accesarea măsurii, din considerente economice, respectiv procentul ridicat de cofinanțare a investiției.

infoFERMA Magazin