Cererile pentru finanțarea programelor GAL se pot depune până pe data de 30 aprilie

Cererile pentru finanțarea programelor GAL se pot depune până pe data de 30 aprilie

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă ca deschisă, până pe data de 30 aprilie 2021, cea de-a doua sesiuni de depunere a proiectelor din cadrul Componentei B – Implementarea activităţilor de cooperare ale Grupurilor de Acţiune Locală selectate din cadrul submăsurii 19. 3 – Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale Grupurilor de Acţiune Locală – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Alocarea disponibilă aferentă Componentei B- Implementarea activităţilor de cooperare din cadrul submăsurii 19.3 este de 10.310.013 Euro.

Depunerea se realizează la sediul MADR, Registratură, situat pe Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, cod postat 030163, sau prin transmiterea documentelor prin poştă/curier cu menţionarea pe colet – În atenţia DGDR AM PNDR – Serviciul LEADER şi investiţii nonagricole şi a datelor de identificare ale expeditorului, cu respectarea prevederilor din Ghidul solicitantului pentru accesarea Componentei B în vigoare privind depunerea proiectelor de cooperare.

Sesiunea de depunere este continuă până la data de 30 aprilie 2021 sau până la epuizarea sumei alocate, cu Rapoarte de selecţie lunare. Termenul limită de depunere a proiectelor este 30 aprilie 2021, ora 12.

Sprijinul privind implementarea activităţilor de cooperare poate fi acordat doar cu respectarea condiţiilor de eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului pentru accesarea Componentei B, în vigoare, disponibil pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, www.madr.ro.

Sprijinul poate fi acordat doar cu condiţia ca acţiunile de cooperare să contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.

Anunţarea rezultatelor pentru proiectele depuse se va realiza prin publicarea pe site-ul oficial al MADR a Raportului de evaluare aprobat de către directorul general al DGDR AM PNDR.

infoFERMA Magazin