Condiții pentru accesarea Măsurilor 10-Climă/Mediu și 11-Agricultură ecologică

Condiții pentru accesarea Măsurilor 10-Climă/Mediu și 11-Agricultură ecologică

MADR informează că beneficiarii Măsurii 10 – Agro-mediu și climă (M.10) și Măsurii 11 – Agricultura ecologică (M.11) trebuie să demonstreze că dețin cunoștințele și informațiile relevante (au urmat o formă de instruire) sau că beneficiază de expertiza tehnică necesară (consiliere sau consultanță) pentru implementarea angajamentelor, în conformitate cu Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

Acestea trebuie să acopere cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor unice de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor. 

Direcțiile pentru agricultură județene și Agenția Națională a Zonei Montane au planificat instruiri adresate beneficiarilor M.10 și M.11, cu respectarea măsurilor aprobate prin hotărârile Guvernului pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, astfel:

Direcțiile pentru agricultură județene (DAJ) DAJ organizează cursuri la solicitarea beneficiarilor M.10 și M.11, atât cu prezența fizică a participanților, cât și online.

infoFERMA Magazin