Continuă concentrarea pe piața companiilor agricole

Continuă concentrarea pe piața companiilor agricole

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Roca Investments S.A. și dl Florin-Ioan Deznan preiau societatea RDF S.A. și subsidiara sa RDF Agricultură S.R.L.

Roca Investments S.A. este o platformă de investiții și management care oferă servicii pentru revitalizarea business-lui și antreprenoriatului românesc, crearea de branduri noi și revitalizarea celor aflate în dificultate, prin investiții în diverse societăți și asigurarea unui management specializat.

RDF S.A. desfășoară activități de distribuție de materii prime pentru agricultură (semințe, pesticide, îngrășăminte chimice), exploatare de terenuri agricole, comerț cu cereale, precum și panificație (import și distribuție de materie primă folosită în panificație).

RDF Agricultură S.R.L. are activitate activitate principală cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naționale de concurenţă, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.

infoFERMA Magazin