Depunerea cererilor de finanțare pentru activități agroalimentare în lunile ianuarie și februarie 2022

Depunerea cererilor de finanțare pentru activități agroalimentare în lunile ianuarie și februarie 2022

AFIR informează că încă se mai pot depune cereri de finanțare pentru o parte din pachetele submăsurii 4.1 „Investiții în exploatații agricole” din cadrul Măsurii 4 „Investiții în active fizice”, fondurile au fost epuizate iar pentru pachetele care mai dispun de fonduri la această dată, cererile de finanțare se pot depune până la data de 25 ianuarie 2022, astfel:

✓ P4.1.3 Condiționare și procesare în fermă și marketing – modernizare exploatație (zootehnic) – 55 mil. euro;

✓ P4.1.5 Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL – 240 mil. euro;

✓ P4.1.7 Legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare – 100 mil. euro;

✓ P4.1.8 Condiționare, procesare și marketing – legume, cartofi – modernizare exploataţie – 50 mil. euro.

Se mai pot depune cereri de finanțare a proiectelor și pe următoarele submăsuri din PNDR 2014-2020:

– Submăsura 4.2 ”Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole-soia/proteice” (investiții noi, extindere și modernizare), până la data de 07.01.2022 și are o alocare de 39,16 milioane euro.

– Submăsura 4.2 ”Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole” (modernizare), până la data de 07.01.2022 și are o alocare de 143,61 milioane euro.

– Submăsura 4.2.a ”Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”, până la data de 14.01.2022 și are o alocare de 20,47 milioane euro.

– Submăsura 16.4 ”Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol”, a fost prelungită până la data de 28.02.2022 și are o alocare de 40 milioane euro.

– Submăsura 16.4a ”Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol”, a fost prelungită până la data de 28.02.2022 și are o alocare de 10 milioane euro.

Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsurile active la finanțare se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidurile Solicitantului.

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidurile Solicitantului aferente acestor submăsuri.

Ghidurile solicitantului pentru fiecare submăsură se aprobă prin Ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sunt publicate pe site-ul AFIR și se distribuie gratuit.

infoFERMA Magazin