Depunerea cererilor pe Sub-Măsura 4.2 ”Procesare și Marketing”, se poate face până pe 31 decembrie

Depunerea cererilor pe Sub-Măsura 4.2 ”Procesare și Marketing”, se poate face până pe 31 decembrie

AFIR anunță că până la data de 31 decembrie 2020 continuă sesiunea de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole – componenta de investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Fondurile disponibile pentru submăsura 4.2 – componenta de investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană sunt de 12.930.334 Euro.

Pragul minim de selecție al proiectelor aferente sM 4.2 – componenta de investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană este de 10 puncte.

În prezent mai sunt disponibile finanțări din PNDR 2014-2020 și prin următoarele sub-măsuri:

– 17.1 – Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor;

– 4.2 GBER MINIMIS – Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole aferente submăsurii 4.2;

Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsurile active din sesiunea 2020, se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidurile solicitantului aferente fiecărei submăsuri.

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidurile aprobate prin Ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și publicate pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info).

Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii se opreşte înainte de termenul limită, conform prevederilor Ordinului MADR nr. 763/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2020, cu modificările și completările ulterioare.

infoFERMA Magazin