Din ianuarie 2021, noi cursuri de formare profesională organizate de Agenția Națională a Zonei Montane

Din ianuarie 2021, noi cursuri de formare profesională organizate de Agenția Națională a Zonei Montane

Agenția Națională a Zonei Montane informează că organizează, gratuit, pentru fermierii din zona montană, conform Ordinului privind aprobarea criteriilor de încadrare și a listei localităților din zona montană al ministerului agriculturii și dezvoltării rurale nr.97 din 19 februarie 2019 și al ministerului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1332 din 14 martie 2019, cursuri de formare profesională în sistem online, începând cu data de 15.01.2021.

Aceste cursuri sunt adresate beneficiarilor Măsurii 10 – Agro-mediu și climă și ai Măsurii 11 – Agricultură ecologică, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020.

Cursurile vor avea o durată de 24 de ore, derulate pe parcursul a 4 zile, în urma cărora se va acorda un atestat de participare. Actele necesare înscrierii la curs sunt următoarele:


– copie carte de identitate (buletin) al beneficiarului;
– copie certificat de naștere al beneficiarului;
– cerere tip (anexa 1A – pentru Măsura 10 Agro-mediu și climă sau anexa 1B – pentru Măsura 11 Agricultură ecologică);
– fișa fermierului (anexa 2).

Înscrieri și informații suplimentare se pot obține la sediul instituției din Str. Runc, nr. 23, Vatra Dornei, județul Suceava sau la telefon: 0230/375.036. Persoană de contact: consilier principal, Maria CIOCAN-ALUPII, formare.profesioanala@azm.gov.ro.

infoFERMA Magazin