EFSA a publicat rezultatele studiilor asupra riscurilor reziduurilor de pesticide din alimente

EFSA a publicat rezultatele studiilor asupra riscurilor reziduurilor de pesticide din alimente

EFSA a publicat rezultatele unui studiu științific asupra riscurilor pe care le pot avea reziduurile de pesticide din alimentele destinate consumului uman.

Un studiu pentru viitor

Autoritatea europeană informează că evaluările – una având în vedere efectele cronice asupra sistemului tiroidian și celelalte efecte acute asupra sistemului nervos – sunt punctul culminant al unei colaborări de mai mulți ani între EFSA și Institutul Național de Sănătate Publică și Mediu (RIVM).

Documentele au fost finalizate după o perioadă de consultare de două luni, în care EFSA a primit feedback valabil de la o varietate de părți interesate, inclusiv instituții naționale, mediul academic, organizații neguvernamentale și asociații comerciale. De asemenea, a avut loc o întâlnire cu părțile interesate de la Bruxelles pentru a ajuta la clarificarea metodologiei și explicarea rezultatelor lucrărilor.

Concluzia generală pentru ambele evaluări este că riscul consumatorilor în urma expunerii cumulative dietetice este, cu grade diferite de certitudine, sub pragul care declanșează acțiuni de reglementare pentru toate grupurile de populație acoperite.

În următorii ani vor urma evaluări care acoperă efectele pesticidelor asupra altor organe și funcții ale organismului. EFSA definește în prezent un plan de implementare complet cu Comisia Europeană.

Metodologie specială

Substanțele luate în considerare în evaluări au fost identificate de către experții EFSA în pesticide folosind o metodologie concepută special pentru clasificarea pesticidelor în „grupuri de evaluare cumulative” (CAG).

Regulamentul UE privind nivelurile maxime de pesticide din produsele alimentare (LMR) prevede că deciziile privind LMR ar trebui să țină seama de efectele cumulate ale pesticidelor, precum și când metodele de evaluare a acestor efecte devin disponibile. În plus, regulamentul privind introducerea pesticidelor pe piață prevede că pesticidele nu ar trebui să aibă efecte nocive – inclusiv efecte cumulate – asupra oamenilor. S-au urmărit două aspecte:

• Care a fost riscul cumulativ cronic de hipotiroidism pentru consumatorii europeni rezultat din expunerea dietetică la reziduurile de pesticide din 2014 până în 2016?

• Care a fost riscul cumulativ cronic de hipertrofie, hiperplazie și neoplazie cu celule C pentru consumatorii europeni, rezultat din expunerea dietetică la reziduurile de pesticide din 2014 până în 2016?

Ca urmare a analizei incertitudinii, MOET-urile la 99,9,9 procente de expunere și intervalele de încredere au fost ajustate pentru a ține cont de toate incertitudinile identificate. Pentru ambele teme, MOET-urile ajustate au fost de aproximativ două până la patru ori mai mari, comparativ cu cele calculate la nivelul II de către instrumentele probabilistice. Aceasta este în concordanță cu intenția SM, atunci când selectează parametrii și ipotezele care vor fi utilizate, pentru a se asigura că calculele de nivel II sunt suficient de conservatoare.

Hipertiroidism: Expunerea nu atinge pragul critic

Având în vedere toate incertitudinile identificate de experți, pentru hipotiroidism, s-a ajuns la concluzia că, având diferite grade de certitudine, expunerea cumulată nu atinge pragul de examinare reglementată pentru toate grupurile de populație luate în considerare.

Această certitudine depășește 99% pentru toate cele patru populații adulte, 95% pentru două populații de copii, 90% pentru o populație de copii și o populație de copii mici și 85% pentru celelalte două populații de copii mici. Pentru hipertrofia, hiperplazia și neoplazia cu celule C, aceeași concluzie a fost trasă cu o certitudine care depășește 99% pentru toate cele 10 populații.

Aceste populații pot fi considerate reprezentative ale populațiilor europene cu cea mai mare vulnerabilitate în ceea ce privește expunerea potențială.

Sistemul neuromotor: Date necolcludente

Efectele asupra sistemelor nervoase neuromotorii sunt cuprinse dintr-o serie de indicatori care sunt de natură subiectivă (adică observații clinice), care poate să nu fi fost caracterizați cu exactitate nici în timpul desfășurării studiului de reglementare și nici în procesul de stabilire a NOAEL. Pentru aproximativ 20% din substanțele incluse în CAG, studiile de neurotoxicitate lipseau.

Acesta a fost cazul chlormequat, unul dintre factorii de risc. În absența studiilor de neurotoxicitate, NOAEL a fost stabilit în majoritatea cazurilor pe baza indicatorilor de alterare funcțională a diviziunii motorii observate în alte studii toxicologice în doză repetată. În câteva cazuri, NOAEL pentru inhibarea AChE a fost utilizat ca valoare surogat (triazophos).

Punctele suplimentare de atenție specifică includ faptul că o proporție ridicată de NOAELs au fost stabilite pe baza unui studiu de neurotoxicitate acută în care modul obișnuit de administrare este scăzut și că, în mai multe cazuri, NOAEL-urile acute au fost obținute din studii în doze repetate (Studii de 90 de zile, 1 an sau 2 ani). Informații specifice pentru conducătorii de risc sunt colectate în secțiunea B.1.

Punctele suplimentare de atenție specifică includ faptul că o proporție ridicată de NOAELs au fost stabilite pe baza unui studiu de neurotoxicitate acută în care modul obișnuit de administrare este scăzut și că, în mai multe cazuri, NOAEL-urile acute au fost obținute din studii în doze repetate (Studii de 90 de zile, 1 an sau 2 ani). Informații specifice pentru conducătorii de risc sunt colectate în secțiunea B.1.

infoFERMA Magazin