EFSA și ECHA au lansat consultări la nivel european pe tema interzicerii definitive a glifosfatului

EFSA și ECHA au lansat consultări la nivel european pe tema interzicerii definitive a glifosfatului

EFSA și Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) au început consultări paralele cu privire la evaluările științifice inițiale ale glifosatului. Consultările vor dura 60 de zile și toate părțile interesate sunt încurajate să contribuie.

În cadrul consultărilor paralele, EFSA va colecta feedback cu privire la raportul de evaluare a reînnoirii privind glifosatul. Consultarea ECHA se referă la raportul armonizat de clasificare și etichetare.

Evaluările științifice inițiale scoase la consultare astăzi au fost pregătite de grupul de evaluare a glifosatului (AGG), care cuprinde autoritățile naționale competente din Franța, Ungaria, Țările de Jos și Suedia.

EFSA și ECHA depun eforturi pentru transparență și pentru a aduce cetățenii și părțile interesate cât mai aproape de activitatea agențiilor. Toate părțile interesate sunt încurajate să contribuie la consultări prin transmiterea de comentarii relevante sau informații și date științifice.

Consultările vor rămâne deschise timp de 60 de zile și toate comentariile vor fi publicate după închiderea lor pe site-urile web ale celor două agenții.

După consultări, fiecare agenție va colecta comentariile relevante pentru procesul respectiv. Pentru procesul de clasificare armonizat, AGG și Comitetul pentru evaluarea riscurilor (RAC) al ECHA vor lua în considerare comentariile și datele transmise.

Aceste considerații vor fi luate în considerare atunci când RAC își va elabora avizul cu privire la clasificarea glifosatului în conformitate cu Regulamentul de clasificare, etichetare și ambalare (CLP).

Clasificarea substanțelor chimice se bazează exclusiv pe proprietățile periculoase ale unei substanțe și nu ia în considerare utilizarea sau probabilitatea expunerii la substanță. Expunerea este considerată ca parte a evaluării riscului substanțelor active pesticide, un proces condus de EFSA.

Glifosatul are în prezent o clasificare armonizată ca provocând leziuni oculare grave și ca fiind toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată, înainte și după evaluarea de către ECHA în 2017.

Clasificarea pentru mutagenicitatea, carcinogenitatea sau toxicitatea asupra reproducerii celulelor germinale nu a fost considerată a fi justificată . Evaluarea științifică inițială de la AGG nu recomandă o modificare a clasificării existente.

EFSA va lua în considerare rezultatul avizului ECHA privind clasificarea glifosatului în evaluarea inter pares și se așteaptă să-și finalizeze activitatea în a doua jumătate a anului 2022.

Comisia Europeană, împreună cu managerii de risc din cele 27 de state membre ale UE, vor apoi decide dacă să reînnoiască aprobarea glifosatului pentru utilizare în UE.

Context

Glifosatul este un produs chimic care este utilizat pe scară largă în produsele fitosanitare (PPP). PPP pe bază de glifosat – adică formulări care conțin glifosat, coformulanți și alte substanțe chimice – sunt utilizate în principal în agricultură și horticultură pentru combaterea buruienilor care concurează cu culturile cultivate.

Comisia Europeană a acordat o aprobare de cinci ani pentru glifosat în 2017. În prezent este aprobată pentru utilizare în UE până la 15 decembrie 2022.

Aceasta înseamnă că poate fi utilizată ca substanță activă în PPP până la acea dată, sub rezerva autorizării fiecărui produs de către autoritățile naționale competente din fiecare stat membru al UE în urma unei evaluări a siguranței.

Puteți participa la consultarea EFSA la acest this link .

infoFERMA Magazin