EFSA va examina de urgență utilizarea neonicotinoidelor în culturile de sfeclă de zahăr

EFSA va examina de urgență utilizarea neonicotinoidelor în culturile de sfeclă de zahăr

EFSA urmează să evalueze o serie de autorizații de urgență acordate de statele membre, pentru utilizarea neonicotinoizilor în sfecla de zahăr.

Solicitarea Comisiei Europene acoperă 21 de autorizații de urgență pentru clothianidin, imidacloprid, tiametoxam și tiiacloprid, acordate de Austria, Belgia, Croația, Danemarca, Spania, Finlanda, Lituania, Polonia, România și Slovacia.

Utilizarea în aer liber a imidaclopridului, tiametoxamului și clotianidinei a fost interzisă în mai 2018 și o cerere de reînnoire a aprobării thiaclopridului a fost respinsă de către Comisia Europeană în ianuarie 2020. Deciziile au fost luate în urma evaluărilor științifice efectuate de EFSA.

EFSA va examina justificarea autorizațiilor, având în vedere situația specifică a fiecărui stat membru și disponibilitatea mijloacelor alternative de protejare a culturilor de sfeclă de zahăr. Evaluările ar trebui finalizate în a doua jumătate a anului 2021.

EFSA va profita, de asemenea, de ocazie pentru a revizui metodologia utilizată pentru evaluări în lumina strategiilor Comisiei Europene de la fermă la furcă și biodiversitate – în special obiectivele de reducere a utilizării pesticidelor și promovarea alternativelor la pesticide.

Noua metodologie, care va sprijini armonizarea utilizării pesticidelor în statele membre ale UE, ar trebui să fie disponibilă până la sfârșitul anului 2022.

infoFERMA Magazin