Etapele de analiză ale Comisiei Europene în privința Planurilor Naționale Strategice

Etapele de analiză ale Comisiei Europene în privința Planurilor Naționale Strategice

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că, în urma evaluării realizate de către Comisia Europeană asupra Planului Național Strategic transmis în luna februarie 2022, au fost identificate anumite aspecte care necesită clarificări suplimentare.

Astfel, având în vedere observațiile formulate la jumătatea lunii mai 2022, MADR a demarat deja, încă de la finalul săptămânii trecute, discuții cu Grupurile de Lucru de la nivelul MADR și al instituțiilor din subordine, pentru a răspunde punctual la elementele cheie identificate de Comisia Europeană în ce privește Planul Național Strategic.  

Facem precizarea că procedura descrisă mai sus este una normală, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021,  ce se aplică tuturor statelor membre, pe scurt pașii fiind următorii:

statele membre depun Planurile Naționale Strategice, Comisia Europeană le analizează, după care transmite observații pentru clarificări, iar ulterior statele membre transmit puncte de vedere.

De altfel, MADR a informat public în data de 1 martie 2022 că în urma evaluării documentului, Comisia Europeană va putea adresa observații în termen de trei luni de la data transmiterii.

Termenul este de trei săptămâni de la primirea observațiilor pentru prezentarea punctului de vedere asupra unor elemente cheie, precum și pentru începerea unei proceduri standard împreună cu serviciile Comisiei pentru clarificarea și armonizarea tuturor aspectelor semnalate.

infoFERMA Magazin