Euractiv: 70 % din terenurile agricole ale UE sunt ”nesănătoase”!

Euractiv: 70 % din terenurile agricole ale UE sunt ”nesănătoase”!

După cum a informat în repetate rânduri revista infoFERMA Magazin, durabilitatea agriculturii este un obiectiv primordial atât pentru noul PAC 2021, cât și pentru programele UE ”Green Deal” și F2F.

Iată că, detaliind, Euractiv a organizat un simpozion online pe această temă, iar concluziile desprinse în urma dezbaterilor nu sunt deloc încurajatoare, pentru agricultura europeană, pentru fermierii și consumatorii Uniunii Europene.

Sănătatea solului se află în centrul noii Acțiuni ecologice a UE și a Obiectivelor ONU de Dezvoltare Durabilă a Organizației Națiunilor Unite, care vizează abordarea pierderilor de biodiversitate, inversarea schimbărilor climatice și sprijinirea utilizării durabile a terenului.

Cu toate acestea, degradarea solului este „prevalentă și extinsă, în contextul teritoriului UE”, potrivit unui raport recent publicat de o Misiune a Comisiei UE pentru sănătatea solului și produsele alimentare, în iunie a acestui an.

S-a ajuns la concluzia că, în prezent, 25-30% din solurile UE „pierd masiv carbon organic, erodează sau sunt compactate, ori prezintă combinații degradante masive”, în timp ce 60-70% din solurile UE sunt „nesănătoase”. Raportul adaugă că toate acestea apar pe terenuri agricole.

infoFERMA Magazin