FAO: Biohazardul pesticidelor

FAO: Biohazardul pesticidelor

Codul internațional de conduită FAO/OMS, privind gestionarea pesticidelor, definește pesticidele cu risc ridicat ca fiind: ”Pesticide care sunt recunoscute că prezintă niveluri deosebit de ridicate de riscuri acute sau cronice pentru sănătate sau mediu, în conformitate cu sistemele de clasificare acceptate internațional, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății (OMS) sau Sistemul Armonizat Global de Clasificare și Etichetare a Produselor Chimice (GHS), ori listarea acestora în acorduri sau convenții internaționale relevante”. În plus, pesticidele care par să producă daune grave sau ireversibile sănătății sau mediului, identificate ca HHP (High Haszard Pesticides), în condiții de utilizare într-o țară pot fi considerate ca fiind tratate ca fiind extrem de periculoase.

Identificarea HHP-urilor utilizate

Pentru a identifica HHP-urile utilizate, lista pesticidelor înregistrate ar trebui să fie examinată pe baza criteriilor pentru HHP-uri prevăzute în tratatele internaționale. Acest lucru ar putea fi realizat de autoritatea de înregistrare a pesticidelor sau, de exemplu, de un grup de lucru interministerial special instituit. Pentru criteriile cele mai periculoase există liste de referință și îndrumări conexe care pot fi găsite pe internet.

Evaluarea, dacă un ingredient activ sau o formulă ar intra sub criteriul 8 este mai complexă, deoarece aceasta depinde de situația reală din fiecare țară. Ar putea fi luați în considerare următorii indicatori:

-Supravegherea indică incidențe relativ mari de otrăvire sau de impact asupra mediului;

-Supravegherea practicilor de utilizare a pesticidelor indică riscuri ridicate de expunere în condiții comune de utilizare.

Compararea instrucțiunilor de pe etichetă pentru produse relativ periculoase, cu practicile de utilizare efectivă, indică în mod constant o diferență semnificativă între măsurile de precauție care trebuie luate și precauțiile care sunt luate efectiv. Printre exemple se numără:

-PPE-ul necesar nu este disponibil;

-Pesticidele foarte toxice pentru organismele acvatice sunt utilizate pe scară largă în orezul irigat;

-Produsele care sunt utilizate pe scară largă pentru culturile pentru care nu sunt aprobate, etc.

În astfel de cazuri, ar trebui realizate anchete direcționate pentru a stabili dacă utilizarea unui produs este calificată în baza criteriului 8. Țările care nu au scheme de supraveghere eficientem, ar putea utiliza informații despre produse identificate ca HHPs în baza criteriului 8, în alte țări cu situații de utilizare a pesticidelor comparabile, ca indicatoare pentru probleme potențiale.

Utilizarea acestor produse ar trebui apoi cercetată prin sondaje țintite, pentru a determina dacă aceste produse cauzează sau nu probleme, în condițiile de utilizare în țară și, în consecință, dacă trebuie sau nu considerate HHP. Astfel de informații din alte țări ar putea include:

-Țările cu situații comparabile de utilizare a pesticidelor care au luat măsuri de reglementare pentru anumite pesticide ca răspuns la incidente de sănătate sau de mediu.

-Datele de supraveghere, cercetare sau raportare a incidentelor din țări cu situații comparabile de utilizare a pesticidelor indică probleme semnificative de sănătate sau de mediu pentru anumite pesticide;

-Pentru țările în care schema de înregistrare a pesticidelor nu este pusă în aplicare în mod eficient, lista pesticidelor înregistrate ar trebui completată cu liste de pesticide importate sau constatări din sondajele de utilizare a pesticidelor.

Dacă astfel de liste nu sunt disponibile, atunci ar fi important să se efectueze asemenea sondaje. Unul ar trebui să fie conștient de faptul că anumite produse au putut rămâne înregistrate, în timp ce utilizarea lor sa încheiat.

Evaluarea

După ce s-au identificat HHP-urile utilizate în țară, etapele următoare sunt de  evaluare a riscurilor pe care aceste produse le prezintă pentru sănătatea umană și pentru mediu, în condițiile de utilizare în țara respectivă, și revizuirea nevoilor acestora produse, luând în considerare alternativele disponibile.

Evaluarea riscurilor: Setul de instrumente pentru înregistrarea pesticidelor oferă îndrumări practice privind efectuarea evaluărilor de risc, pentru înregistrarea pesticidelor sau revizuirea înregistrărilor existente. Pentru țările cu capacitate limitată de evaluare a riscurilor, lista conține, de asemenea, îndrumări privind utilizarea evaluărilor de risc din alte țări și privind punerea acestor informații la condițiile de utilizare națională.

Expunerea la risc

Întrucât un risc ridicat a fost deja stabilit, expunerea este principalul factor care trebuie luat în considerare pentru evaluarea riscului de HHPs. Următoarele tipuri de expunere pot fi relevante:

-Expunerea umană: Expunerea umană include, atât expunerea directă, cât și expunerea dietetică. Scenariile de expunere umană directă includ expunerea profesională (operatori și lucrători), precum și expunerea în regim de stat și rezidențială. Expunerea poate fi orală, dermică sau prin inhalare și rezultă din amestecarea, aplicarea, derivarea prin pulverizare, reintrarea sau contactul cu culturile tratate sau cu echipamentele și materialele contaminate

-Expunerea dietetică: Include expunerea prin alimente sau apă contaminate. În general, implică și consumul de produse agricole tratate. Efectul cumulativ și sinergic al expunerilor multiple poate fi necesar să fie luat în considerare. Atât în expunerea directă la om, cât și la expunerea dietetică, efectele potențiale asupra sănătății pot fi mai severe pentru anumite grupuri vulnerabile, cum ar fi femeile însărcinate sau care alăptează, sugari și copii, persoane imun compromise, persoane subnutriți, etc. Scenariile de expunere pentru copii pot include mame care duc copiii pe câmpuri cu ei, comportamentul de la mâini la gură în mediul rezidențial, expunerea prin alăptare sau în timpul sarcinii. Ar trebui să se acorde o atenție specială zonelor în care copiii sunt implicați în lucrări agricole.

-Expunerea animalelor domestice și a animalelor sălbatice: Utilizarea pesticidelor ar putea expune animalele sălbatice și animalele domestice, precum și alte organisme non-țintă, cum ar fi polenizatorii și alte insecte benefice, organisme acvatice, păsări și alte animale sălbatice, inclusiv specii pe cale de dispariție.

-Expunerea mediului: Un nivel ridicat de expunere a mediului poate duce la contaminarea apei subterane sau a suprafeței, a solurilor, a aerului și/sau a materialelor vegetale. Acest lucru poate afecta organismele solului, insectele benefice și alte organisme care asigură funcții ecosistemice. Unele pesticide se acumulează prin lanțul alimentar.

-Expunerea neintenționată a culturilor: Expunerea neintenționată a culturilor, de obicei rezultată din derivă sau revărsare, poate afecta sănătatea culturilor și siguranța alimentelor. Printre preocupări se numără deriva de erbicide care ar putea deteriora culturile din câmpurile învecinate și deriva de insecticide și fungicide care pot afecta siguranța alimentară a culturilor vecine.

Contextul expunerii

Circumstanțele locale de utilizare sunt un factor important care trebuie luat în considerare la determinarea riscului de expunere. Exemple de circumstanțe locale care pot crește expunerea la pesticide includ: Non-disponibilitatea PPE prescrisă, accesul limitat la acesta sau utilizarea limitată a acesteia. Acestea pot fi cauzate de:

• Non-disponibilitatea echipamentelor de aplicare adecvate sau acces limitat la acesta.

• Capacitatea limitată de a stoca în siguranță pesticidele

• Capacitatea limitată de a întreține și de a curăța și depozita în siguranță echipamentele de aplicare.

• Sfaturi și cunoștințe slabe despre utilizarea și riscurile pesticidelor.

• Nu respectă intervalele de reintrare prescrise și intervalele de pre-recoltare

• Risc de apariție a driftului

• Lipsa de opțiuni/instalații de eliminare pentru stocuri învechite, produs rămas sau containere goale.

Evaluarea nivelurilor de expunere: Evaluarea nivelurilor de expunere este un element cheie al evaluării riscurilor. Acest lucru se poate realiza prin evaluarea expunerii efective sau prin evaluări indirecte. Combinarea diferitelor tipuri de evaluări poate oferi cele mai solide rezultate.

Disponibilitatea alternativelor

Poate exista deseori percepția că HHP-urile trebuie să rămână disponibile, deoarece nu ar exista alternative mai bune. Aceasta se poate dovedi a fi o concepție greșită, care poate persista din cauza obiceiurilor utilizatorului sau a sfaturilor bazate pe cunoștințe limitate sau de către persoane interesate de produsele în cauză. În majoritatea cazurilor, însă, există alternative care prezintă un risc mai mic. Acestea pot include biopesticide adecvate sau abordări non-chimice de combatere a dăunătorilor, substanțe chimice mai puțin periculoase sau formulări diferite care prezintă un risc mai mic. Ar fi de preferat managementul dăunătorilor și vectorului bazat pe Managementul integrat al dăunătorilor (IPM) și Managementul integrat al vectorului (IVM). Același lucru este valabil și pentru alte sisteme de producție bazate agroecologic 10, cum ar fi agricultura organică.

O abordare utilă poate fi examinarea metodelor de protecție a culturilor din alte țări cu condiții agronomice similare, care au anulat utilizarea anumitor HHP. Aceasta poate oferi informații utile despre disponibilitatea și viabilitatea alternativelor pentru aceste HHP-uri. În interiorul țărilor, pot exista și zone în care alternativele au fost introduse cu succes și care pot servi drept exemple pentru alte domenii. Cu toate acestea, pot rămâne cazuri specifice pentru care nu există alternative bune la utilizările actuale ale HHP-urilor. Aceasta poate implica, de asemenea, anumite roluri limitate și restrânse în strategiile de gestionare a rezistenței.

În alte cazuri specifice, poate fi de dorit să se mențină opțiunea deschisă pentru o utilizare viitoare, având opțiunea de recădere, în cazul în care alternativele și-ar pierde eficiența și nu există alte opțiuni pentru controlul dăunătorilor de interes pentru sănătatea publică sau de semnificație economică. Dacă apar astfel de situații, excepțiile ar trebui să fie temporare, în timp ce sunt identificate noi alternative.

Aspecte economice

Multe HHP-uri se găsesc în segmentul de piață al produselor generice ieftine. Prețurile mai mari ale alternativelor mai puțin periculoase sunt adesea menționate ca un impediment în utilizarea lor. Preocuparea fiind faptul că fermierii nu și-au putut permite alternativele și să fie lipsiți de opțiuni accesibile de gestionare a dăunătorilor, ar trebui să fie limitat accesul la anumite HHP. Prin urmare, este important să înțelegeți și să luați în considerare cu atenție costurile și beneficiile cazurilor în care se solicită utilizarea continuă a HHPs.

Pentru a înțelege costurile totale ale HHP-urilor, nu trebuie să ne uităm doar la prețul de achiziție al acestora (ținând cont de numărul de cereri necesare), ci și la toate celelalte costuri directe și indirecte. Cheltuielile private includ achiziționarea de PPE adecvate și eventuale costuri directe de sănătate pentru solicitant, inclusiv cheltuielile medicale și pierderea timpului de muncă dacă apare intoxicația. Costurile private indirecte includ costurile efectelor pe sănătate pe termen lung.

Costurile publice indirecte includ costurile de sănătate pe termen lung, pentru comunitățile agricole și consumatorii, precum și costurile de mediu asociate cu contaminarea apei și pierderea biodiversității, inclusiv funcțiile de polenizare.

Alternative mai puțin periculoase nu se referă doar la alți compuși, dar ar putea include, de asemenea, formulări diferite (adesea mai scumpe), care sunt mai puțin periculoase, cum ar fi produsele microcapsulate sau pachetele solubile în apă. Pentru informații suplimentare despre factorii de costuri, consultați Ghidul privind dezvoltarea politicilor de gestionare a dăunătorilor și a pesticidelor. La rândul său, Raportul UNEP ”Costurile inacțiunii privind buna gestionare a substanțelor chimice”, oferă indicații despre mărimea costurilor publice pe termen lung ale inacțiunii în reglementarea substanțelor chimice. Este responsabilitatea guvernelor să echilibreze beneficiile private pe termen scurt cu costurile publice pe termen lung.

Un alt factor este efectul reziduurilor asupra valorii culturii. Reziduurile pesticidelor foarte periculoase sunt mai susceptibile de a face culturile improprii pentru consum sau export și ca atare ar reprezenta un risc de venit pentru fermieri. Produsele mai scumpe, cu toxicitate scăzută, pot reduce acest risc. Aplicarea consecventă a IPM poate chiar atrage o primă la prețul culturii sau al produselor sale. Costurile HHP-urilor tind să fie subestimate din cauza lipsei de informații despre impactul asupra sănătății și asupra mediului, ceea ce poate reprezenta costuri publice semnificative.

De asemenea, beneficiile tind să fie supraestimate din cauza lipsei de informații despre alternative eficiente. Pentru a lua în considerare costurile totale ale HHP-urilor, trebuie să evaluați costurile pentru sănătate și mediu, efectele asupra valorii economice a culturilor și disponibilitatea alternativelor și a costurilor și beneficiilor acestora. Analiza ar trebui să cuprindă atât costuri private, cât și publice.

infoFERMA Magazin