INS: Activitatea din silvicultură în anul 2019

INS: Activitatea din silvicultură în anul 2019

Conform ultimului raport anual tematic, emis de INS, în anul 2019 suprafața pădurilor a crescut cu 9127 ha față de anul precedent. Faţă de anul precedent, în anul 2019, volumul de masă lemnoasă recoltată a scăzut cu 2,9%.

Fondul forestier național la 31 decembrie 2019 a înregistrat o creştere de 9165 ha. Această creștere se datorează în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate şi a terenurilor neîmpădurite, stabilite în condiţiile legii . Suprafața pădurilor reprezintă 97,5% din fondul forestier național. Suprafaţa regenerată a scăzut cu 9,6% (-2584 ha).

Distribuţia fondului forestier pe regiuni de dezvoltare indică o concentrare însemnată în CENTRU (19,3% din totalul fondului forestier) şi NORD-EST (18,2%), urmate de regiunile de dezvoltare VEST (16,2%), NORD-VEST (15,2%), SUD-VEST-OLTENIA (12,3%), SUD-MUNTENIA (10,0%), SUD-EST (8,4%) şi BUCUREŞTI-ILFOV (0,4%).

Cel mai mare volum de masă lemnoasă s-a recoltat în regiunile de dezvoltare NORD-EST (26,8% din totalul volumului de masă lemnoasă recoltată), şi CENTRU (23,4%), urmate în proporţii mai mici de regiunile de dezvoltare NORD-VEST (13,6%), VEST (12,8%), SUD-MUNTENIA (9,0%), SUD-VEST OLTENIA (7,3%), SUD-EST (6,7%) şi BUCUREŞTI-ILFOV (0,4%).

Cele mai mari suprafeţe pe care s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor s-au înregistrat în regiunea de dezvoltare NORD-EST (25,9 % din suprafaţa totală regenerată), urmată de regiunile de dezvoltare CENTRU (17,5%), NORD-VEST (13,4%), SUD-EST (13,2%), VEST (11,7%), SUD-MUNTENIA (9,7%), SUD-VEST OLTENIA (8,1%) şi BUCUREŞTI-ILFOV (0,5%).

infoFERMA Magazin