INS: Activitatea din silvicultură în anul 2020

INS: Activitatea din silvicultură în anul 2020

În anul 2020 suprafața pădurilor a crescut cu aproximativ 0,3% față de anul precedent. Faţă de anul precedent, în anul 2020 volumul de masă lemnoasă recoltată a crescut cu 4,0%.

Fondul forestier național la 31 decembrie 2020 a înregistrat o creştere de aproximativ 0,2%. Această creștere se datorează în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate şi a terenurilor neîmpădurite, stabilite în condiţiile legii a fi împădurite (Legea nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic). Suprafața pădurilor reprezintă 97,7% din fondul forestier național. Suprafaţa regenerată a crescut cu 3,0%.

Distribuţia fondului forestier pe regiuni de dezvoltare indică o concentrare într-o proporţie însemnată a acestuia în regiunile de dezvoltare CENTRU (19,2% din totalul fondului forestier) şi NORD-EST (18,2%), urmate de regiunile de dezvoltare VEST (16,2%), NORD-VEST (15,3%), SUD-VEST-OLTENIA (12,3%), SUDMUNTENIA (10,0%), SUD-EST (8,4%) şi de BUCUREŞTI-ILFOV (0,4%).

Cel mai mare volum de masă lemnoasă s-a recoltat în regiunea de dezvoltare NORD-EST (25,8% din totalul volumului de masă lemnoasă recoltată), urmată de regiunea de dezvoltare CENTRU (25,7%) şi într-o proporţie mai mică de regiunile de dezvoltare NORD-VEST (12,5%), VEST (11,9%), SUD-MUNTENIA (10,6%), SUD-VEST OLTENIA (6,8%), SUD-EST (6,4%) şi BUCUREŞTI-ILFOV (0,3%).

Cele mai mari suprafeţe pe care s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare NORD-EST (28,8 % din suprafaţa totală regenerată), CENTRU (17,2 %), respectiv NORD-VEST (13,6 %), urmate de regiunile de dezvoltare SUD-EST (12,8 %), SUD-MUNTENIA (10,3 %), VEST (8,7 %), SUD-VEST OLTENIA (8,0 %) şi BUCUREŞTI-ILFOV (0,6 %). Detalii in graficul de mai sus.

infoFERMA Magazin