INS: Producția vegetală la principalele culturi în anul 2021 (date provizorii)

INS: Producția vegetală la principalele culturi în anul 2021 (date provizorii)

Suprafața cultivată în anul 2021, comparativ cu anul 2020, a scăzut la cereale pentru boabe, leguminoase pentru boabe, cartofi, legume și a crescut la plante uleioase. 

Producția agricolă vegetală a crescut în anul 2021, comparativ cu anul precedent, la cereale pentru boabe, plante uleioase, leguminoase pentru boabe și a scăzut la cartofi și legume.

Anul 2021 comparativ cu anul 2020

În anul 2021 s-a înregistrat o creștere a randamentelor la principalele culturi. Cereale pentru boabe Suprafața cultivată cu cereale pentru boabe a scăzut cu 1,2%, în timp ce producția a crescut cu 49,8%, față de anul precedent, în principal datorită randamentelor la hectar (producția medie la hectar).

Suprafața cultivată cu porumb boabe în anul 2021, reprezintă 47,3% din suprafața cultivată cu cereale pentru boabe, iar cea cultivată cu grâu 41,1%.

Producția de cereale a crescut în principal datorită creșterii cu 61,5% a producției de grâu care are o pondere de 38,0% în producția de cereale. Leguminoase pentru boabe

Producția a crescut față de anul precedent cu 37,7%, ca urmare a creșterii în principal a randamentului la hectar.

Plante uleioase Producția a crescut cu 40,2%, iar suprafața cultivată cu 1,0%. Creșteri ale producției s-au înregistrat la rapiță (+73,5%), floarea soarelui (+32,7%) și soia boabe (+7,8%).

Cartofi: Suprafața cultivată a scăzut cu 14,3%, iar producția cu 13,9%. Legume Producția a scăzut cu 1,2%, ca urmare a scăderii suprafeței cultivate.

Struguri În anul 2021, producția de struguri a crescut cu 6,3%, ca urmare a creșterii randamentului la hectar (+7,6%), față de anul precedent, iar suprafața cultivată a scăzut cu 1,2%.

Plantații de pomi fructiferi pe rod (livezi pe rod) Producția de fructe din livezi a crescut față de anul precedent cu 11,0%, datorită creșterii randamentelor la hectar dar și a suprafețelor cultivate.

România comparativ cu unele State Membre ale Uniunii Europene în anul 2021 

La porumb boabe și floarea soarelui, România s-a situat pe primul loc, atât la suprafața cultivată cât și la producția realizată; 

La grâu, România s-a situat pe locul patru la suprafața cultivată și la producția realizată după Franța, Germania și Polonia; 

La cartofi, România s-a situat pe locul șase la suprafața cultivată după Germania, Polonia, Olanda,Franța, Belgia și pe locul opt la producția realizată după Germania, Franța, Polonia, Olanda, Belgia, Danemarca și Spania.

infoFERMA Magazin