INS: România are rezultate modeste în zootehnie

INS: România are rezultate modeste în zootehnie

Potrivit datelor definitive centralizate de INS, efectivele de porcine, ovine şi caprine şi efectivele de păsări au crescut în anul 2019, comparativ cu anul 2018. În schimb, efectivele de bovine au scăzut.

România a ocupat locul trei în ierarhia statelor membre ale Uniunii Europene, în anul 2019, la efectivele de ovine şi caprine.

Efectivele de animale şi păsări existente la 1 decembrie 2019, comparativ cu 1 decembrie 2018

Numărul total de bovine a scăzut la 1 decembrie 2019 cu 2,7% faţă de 1 decembrie 2018. De asemenea, scăderi se înregistrează şi la efectivul matcă (vaci pentru lapte, bivoliţe pentru reproducţie şi juninci pentru reproducţie) cu 3,0%.

Numărul total de porcine a crescut cu 0,8%, iar efectivul matcă (scroafe de prăsilă) a scăzut cu 0,9%. Creşteri se mai înregistrează atât la numărul total de ovine şi caprine cu 1,8%, cât şi la efectivul matcă (oi, mioare şi capre) cu 0,5%.

Numărul total de păsări adulte a crescut cu 2,0%, iar numărul de păsări ouătoare cu 10,1%. NR.133 /15 mai 2020.

Evoluţia efectivelor de animale în perioada 2006 – 2019

Efectivele de bovine au scăzut în permanenţă din anul 2006 până în anul 2011, ajungând la 1988,9 mii capete. Din anul 2011 până în anul 2019, efectivele de bovine s-au menţinut la un nivel aproximativ constant, reprezentând, în anul 2019, 65,6% faţă de anul 2006.

Scăderi constante au fost şi la efectivele de porcine, care, în anul 2019, au ajuns la 58,1% faţă de anul 2006. În perioada analizată efectivele de ovine şi caprine au început să crească, atingând în anul 2019 un nivel de 11923,1 mii capete, cu 41,8% mai mult faţă de anul 2006.

La efectivele de bovine, România s-a situat pe locul zece în Uniunea Europeană, după Franţa, Germania, Regatul Unit, Spania, Irlanda, Italia, Polonia, Olanda şi Belgia.

În ceea ce priveşte densitatea la 100 ha teren, ţara noastră s-a aflat pe locul 20 din cele 22 de ţări prezentate, fiind urmată de Grecia şi Bulgaria.

La efectivele de porcine, România s-a situat pe locul zece în Uniunea Europeană, după Spania, Germania, Franţa, Danemarca, Olanda, Polonia, Italia, Belgia şi Regatul Unit. În ceea ce priveşte densitatea la 100 ha teren, ţara noastră s-a aflat pe locul 18, din cele 22 de ţări prezentate, fiind urmată de Slovacia, Grecia, Lituania şi Bulgaria.

La efectivele de ovine şi caprine, România s-a situat pe locul trei în rândul Statelor Membre, după Regatul Unit şi Spania. În ceea ce priveşte densitatea la 100 ha teren, ţara noastră s-a aflat pe locul patru din cele 14 ţări prezentate, după Grecia, Regatul Unit şi Spania.

infoFERMA Magazin