INS: Valoarea producţiei ramurii agricole în anul 2019 (date semidefinitive)

INS: Valoarea producţiei ramurii agricole în anul 2019 (date semidefinitive)

Potrivit INS, in anul 2019, valoarea producţiei ramurii agricole a scăzut cu 3,8% comparativ cu anul precedent.

Producţia vegetală a scăzut cu 5,6%, producţia animală a scăzut cu 0,7%, în timp ce serviciile agricole au crescut cu 29,8%.

În anul 2019, structura valorii producţiei nu a prezentat modificări semnificative în comparaţie cu anul precedent.

Ponderea producţiei vegetale a fost de 70,0%, ponderea producţiei animale de 28,0%, iar serviciile agricole au avut o pondere de 2,0%.

Structura valorii producţiei vegetale în anul 2019, pe principalele grupe de culturi, prezintă următoarele diferenţe faţă de anul precedent:

– creșteri ale ponderilor valorii producțiilor au fost înregistrate la: cartofi (+1,9 puncte procentuale), plante de nutret (+0,3 puncte procentuale) și legume, inclusiv pepeni (+0,3 puncte procentuale);

-scăderi ale ponderilor valorii producțiilor au fost înregistrate la: fructe şi struguri (-1,4 puncte procentuale), plante uleioase (-1,3 puncte procentuale) și cereale (-1,2 puncte procentuale).

Structura valorii producţiei animale în anul 2019, la principalele specii şi grupe de produse prezintă următoarele diferenţe faţă de anul precedent:

-creșteri ale ponderilor valorii producției au fost înregistrate la: porcine (+1,0 puncte procentuale) și ovine și caprine (+0,3 puncte procentuale);

-scăderi ale ponderilor valorii producției au fost înregistrate la: bovine (-0,2 puncte procentuale), păsări (-0,2 puncte procentuale) ṣi produse obţinute din prelucrarea laptelui în ferma zootehnică (-0,2 puncte procentuale).

infoFERMA Magazin