INS: Valoarea producției ramurii agricole în anul 2020 (date semidefinitive)

INS: Valoarea producției ramurii agricole în anul 2020 (date semidefinitive)

Potrivit INS, in anul 2020, valoarea producției ramurii agricole a scăzut cu 15,4% comparativ cu anul precedent.  Producția vegetală a scăzut cu 21,5%, iar producția animală și serviciile agricole au scăzut cu câte 1,2%.

În anul 2020, structura valorii producției ramurii agricole a prezentat modificări semnificative în comparație cu anul precedent.

Ponderea producției vegetale a fost de 64,9% cu 5,1 puncte procentuale în scădere față de anul anterior, producția animală de 32,9% cu 4,9 puncte procentuale în creștere față de anul anterior, iar serviciile agricole au avut o pondere de 2,2%.

Structura valorii producției vegetale în anul 2020, pe principalele grupe de culturi, prezintă următoarele diferențe față de anul precedent:

 – creșteri ale ponderilor valorii producției au fost înregistrate la legume, inclusiv pepeni (+4,2 puncte procentuale), fructe și struguri (+3,6 puncte procentuale), plante de nutreț (+1,2 puncte procentuale) și la cartofi (+1,0 puncte procentuale);

 -scăderi ale ponderilor valorii producției au fost înregistrate la: cereale (-7,6 puncte procentuale), alte grupe de produse (- 1,6 puncte procentuale) și plante uleioase (-0,8 puncte procentuale).

Structura valorii producției animale în anul 2020, pe principalele specii și grupe de produse prezintă următoarele diferențe față de anul precedent:

-creșteri ale ponderilor valorii producției au fost înregistrate la: ovine și caprine (+0,7 puncte procentuale), produse obținute din prelucrarea laptelui în ferma zootehnică (+0,6 puncte procentuale), bovine (+0,4 puncte procentuale) și alte grupe de produse (+0.2 puncte procentuale);

-scăderi ale ponderilor valorii producției au fost înregistrate la: păsări (-1,4 puncte procentuale) și porcine (-0,5 puncte procentuale).

infoFERMA Magazin