Întâlnire de lucru cu Organismele de Inspecție și Certificare din agricultura ecologică

Întâlnire de lucru cu Organismele de Inspecție și Certificare din agricultura ecologică

Dupa cum informeaza MADR printr-un comuniat, subsecretarul de stat Avram Fițiu a condus întâlnirea desfășurată la sediul MADR cu Organismele de Inspecție și Certificare (OIC) din agricultura ecologică. La întâlnire au participat directori și experți din cadrul direcțiilor tehnice de specialitate a MADR.

Dezbaterea a urmărit analiza propunerilor înaintate Ministerului de către organismele de control pentru facilitarea activității actorilor implicați în agricultura ecologică și continuarea procesului de certificare a operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, în contextul pandemiei COVID 19.

Sugestiile transmise de organismele de control în agricultura ecologică vizează aspecte privind: efectuarea inspecțiilor suplimentare prin sondaj în sezonul 2020, prelungirea termenului de realizare a acestora până în trimestrul I al anului 2021, posibilitatea de prelungire a termenului de depunere a documentelor justificative la APIA până la data de 15 noiembrie 2020, precum și înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică la direcțiile agricole județene.

În deschiderea discuțiilor, subsecretarul de stat a afirmat: „Ne dorim să schimbăm paradigma de agricultură ecologică în România, să putem gândi la fel ca în Europa vestică, în special în privința produselor procesate. Îmi doresc ca începand de anul viitor, piața din sectorul public să devină o țintă pentru acest Minister, iar în această perioadă realizăm baza prin care această piață va fi conturată”.

În acest context, subsecretarul de stat Fițiu a reliefat că se urmărește modificarea legislației în vigoare pentru atingerea unor obiective precum: simplificarea activității operatorilor din sistem, un nivel crescut de responsabilitate conferit OIC-urilor, fapt ce implică ca sistemul de control să devină mult mai riguros, posibilitatea de a concepe un sistem de control al OIC-urilor pe nivele de risc, în funcție de numărul de operatori și istoricul OIC-ului la nivel european, atingerea unui nivel de control bazat pe un un nivel de risc diferențiat în funcție de anumiți indicatori.   

De asemenea, subsecretarul de stat a susținut analiza oportunității privind modificarea actelor normative referitoare la accesul OIC la baza de date SNIA și APIA.

Referitor la solicitarea organismelor de control, ca inspecțiile suplimentare prin sondaj din sezonul 2020 să poată fi efectuate, ca măsură excepțională, și în primul trimestru al anului 2021, această propunere a fost deja transmisă de către alte organisme de control european și se află în analiză la Comisia Europeană. Reprezentanții OIC-urilor au susținut că alte state europene au adoptat deja această măsură, iar în acest context subsecretarul de stat a subliniat că, în urma furnizării din partea OIC-uri a documentelor juridice care au stat la baza adoptării unei astfel de decizii în alte State Membre, propunerea va fi analizată împreună cu conducerea MADR.    

Subsecretarul de stat a asigurat că există în analiză la nivelul MADR un set de măsuri de depășire a crizei post Covid, care a avut implicații majore în sectorul economic și agricol.

În urma discuțiilor, o parte din propunerile transmise de organismele de control au fost agreate, iar celelalte urmează a fi analizate la nivelul conducerii.  Astfel, s-a stabilit ca acest tip de întâlniri să se desfășoare periodic pentru cunoașterea problemelor cu care se confruntă domeniul și identificarea unor soluții optime de sprijinire a sectorului.   

infoFERMA Magazin