Introducerea culturilor de rupere în secvenţa culturii gâului

Introducerea culturilor de rupere în secvenţa culturii gâului

Dacă o fermă a fost “în grâu continuu”, cum se spune, adică a cultivat doar grâu multe sezoane la rând, iar producțiile sunt slabe sau în scădere, introducerea speciilor alternative (culturi de rupere), în secvența de cultură, ar putea crește considerabil randamentul. Interacțiunile dintre culturile de grâu și spargere sunt complexe, deoarece există roluri variabile de azot, apă, boli și vreme. Iată, aşadar, ce presupune introducerea culturilor de rupere în cultura grâului, în opinia specialiştilor FAO.

Impactul culturilor de rupere

Pentru a răspunde la întrebare trebuie văzut cum și de ce ar putea influența performanța grâului în diferite secvențe și cum pot avea impact asupra economiei sistemului agricol culturile de rupere. Totodată, ce teste pot fi făcute pentru a determina ce cultură de rupere trebuie introdusă? Aceste teste, care pot dura trei până la patru ani, ar trebui să constituie baza pentru pachetele de gestionare a secvențelor culturilor pentru regiunea locală.

Dar, ce ferme ar putea beneficia de aceste teste? Conform opiniilor specialiştilor, acestea sunt:

• Fermele care au recoltat grâu continuu mai multe sezoane;

• Acele ferme cu un randament în scădere inexplicabilă;

• Fermele cu „umplutură albă” (goluri de suprafaţă);

• Fermele cu rădăcini radiculare, probleme cu nematodele și, în general, cu o creștere slabă;

• Fermele care produc în mod constant cereale mici și mărunțite, care nu sunt atribuite secetei;

• Fermele situate în apropierea terenurilor pentru culturi alternative, care au perspective să se diversifice.

Pornind de aici, să subliniem că se urmăresc secvențele culturilor și nu rotațiile. În rotații, culturile diferite sunt cultivate într-o ordine fixă ​​an de an, dar în secvențe, ordinea nu se repetă neapărat. Termenul de “secvență” surprinde flexibilitatea, care este o caracteristică a gestionării conștiente a fermelor, răspunzând continuu la cerințele pieței în schimbare și la constrângerile din fermă.

În situaţii problematice, accentul se pune pe încercările de secvență de cultură pe termen scurt, până la mediu, mai degrabă, decât pe rotațiile pe termen lung, pe faze complet realizate în mod tradițional sau pe stații experimentale.

Secvențierea de decupare

În general, randamentele cerealelor cultivate în monocultură continuă, scad ca urmare a unei acumulări de sol sau a unei boli purtate de ciot, care este specifică acelei specii de cultură. Această problemă poate fi depășită în unele cazuri prin utilizarea de soiuri rezistente la boală, dar pentru unele boli transmise de sol nu există o rezistență genetică actuală.

Controlul chimic nu este de obicei economic, astfel încât singura strategie de control pentru aceste boli este să crească o cultură non-gazdă sau care să nu fie infectată de boală, astfel încât nivelurile de boală din sol să fie reduse înainte de următoarea cultură de grâu. Rotirea culturilor de acest fel a fost practicată de mii de ani.

Pe lângă reducerea nivelului bolilor de cereale, culturile de legume, precum mazărea și lintea, fixează de asemenea azotul din aer. Acest lucru oferă o contribuție benefică azotului, pentru urmărirea cerealelor care pot persista mai mult de un an.

Identificarearea secvenței de cultură corespunzătoare

Provocarea este de a găsi culturi de pauză, pe care fermierii sunt dispuși să le includă în secvența lor de culturi. Adoptarea fermierului va depinde, de obicei, de următoarele:

• Pot fermierii să cultive cu ușurință recolta? Au echipamentele, cunoștințele și abilitățile necesare?

• Există o piață accesibilă pentru produs?

• Recolta este la fel de profitabilă precum cultura de grâu pe care o înlocuiește?

• Vor mai fi și alte avantaje pentru productivitatea întregii ferme pe termen lung?

În plus, culturile de pauză trebuie adaptate la solurile și climatul din zonă și trebuie să fie însoțite de un bun pachet de gestionare agronomică, dacă acestea vor fi adoptate cu succes de fermieri.

Ce influențează răspunsul unei culturi?

Controlul bolilor: Cel mai semnificativ beneficiu al culturilor de rupere,  pentru urmărirea cerealelor, este reducerea solului și a bolilor purtate de ciot. În unele zone, producția de grâu de după culturile de semințe de in a fost în medie cu 20 % mai mare decât în ​​cazul grâului în cultură continuă, în mare parte, datorită reducerii bolilor.

Beneficiile azotului: Pe lângă asigurarea unei rupturi a bolii, culturile de legume, cum ar fi mazărea, lintea și năutul pot oferi azot rezidual următoarelor culturi de grâu. În unele regiuni, aceste beneficii au sporit cu până la 50 % producțiile urmărilor culturilor de grâu, similar cu efectele aplicării unui îngrășământ de azot. Cu toate acestea, amploarea beneficiului depinde de fixarea eficientă a azot de către leguminoasă, cantitatea de biomasă produsă și cât de mult este eliminat azotul în semințele de leguminoase sau ciot.

Unele culturi de rupere care nu sunt leguminoase, cum ar fi semințele de in, pot lăsa, de asemenea, azot rezidual adânc, neexploatat, deoarece au un sistem de rădăcină superficială și folosesc ineficient solul. Întrucât azotul rezidual influențează, atât randamentul, cât și conținutul de proteine ​​al cerealelor următoare, este important să se ia în considerare echilibrul de azot al întregului sistem, atunci când se încearcă înțelegerea efectelor secvenței culturilor.

Beneficiile nutriției cu azot pot apărea, de asemenea, din culturile de rupere fără leguminoase, pur și simplu pentru că au un sistem de rădăcini mai sănătoase, care permite culturii de grâu să folosească solul și să aplice îngrășăminte mai eficient și, prin urmare, să se producă mai bine.

Utilizarea apei

În medii mai uscate sau în anotimpurile uscate, cantitatea de apă eliminată din soluri prin culturile anterioare poate avea un efect major asupra creșterii următoarelor culturi. În ciclurile anuale de cultivare, includerea culturilor de rotație cu rădăcini adânci, care îndepărtează semnificativ mai multă apă decât grâul, poate provoca pierderi de randament în unele sezoane.

Unele culturi îndepărtează cantități mari de elemente din sol, în special seleniu și zinc. Aceste culturi pot induce deficiență în următoarele culture, dacă nu sunt furnizate cantități adecvate.

Totodată, ciupercile micorizale arbusculare (AMF), colonizează rădăcinile majorității plantelor de cultură și ajută simbiotic să dobândească elemente imobile, cum ar fi Pand Zn. Dacă următoarele culturi din secvență depind de AMF sau dacă solurile dvs. sunt sărace în potasiu sau zinc, poate fi necesar să aplicați nutrienții necesari. Alte interacțiuni între culturi din secvență pot apărea din interferențele chimice cauzate de compușii lăsați din reziduurile păstrate (alelopatie), sau din reziduurile de erbicide aplicate culturii anterioare.

Interacțiuni sezoniere

Toți factorii menționați mai sus, influențați de secvența culturilor, interacționează, de asemenea, puternic cu condițiile sezoniere. Complexitatea multor interacțiuni posibile poate duce la rezultate dificil de înțeles sau de explicat. De exemplu, perioadele de uscare între anotimpuri cresc o mai mare parte a bolilor transmise de sol (condițiile uscate mențin nivelul inoculului). Infecția rădăcinilor este crescută prin condiții umede și răcoroase în timpul creșterii timpurii, în timp ce condițiile uscate permit exprimarea bolilor sub formă „albă”. Aceste capete au boabe mici, ciupite sau sunt fără boabe.

În mod alternativ, perioadele umede, înainte de însămânțare, pot anula orice diferență de boală inoculată. Acest lucru poate fi explicat prin reducerea directă a inoculului. Cu toate acestea, poate fi dobândit, de asemenea, pe calea indirectă de îmbunătățire a următoarei culturi, prin reumplerea profilului cu apă și mineralizarea unor cantități mari de sol cu azot, astfel încât această cultură să fie mai puțin sensibilă la boli.

Aceste interacțiuni de „vreme”, sezoniere, sunt responsabile în mare parte de variațiile în răspunsul la culturile precedente. Deci, deși studiile publicate au arătat un răspuns mediu al randamentului de grâu la culturile de rupere, care nu sunt leguminoase, cu o creștere de 20%, aceasta acoperă o creștere de 104%, până la o scădere de 12%. Întrucât există atât de multe variații și interacțiuni complexe, singura modalitate de a obține o imagine de încredere în toată regiunea dumneavoastră este aceea de a efectua efectiv încercări de secvențe de cultură pe mai multe parcele, pe parcursul mai multor sezoane.

Studiu de caz: Subtratamente într-o replică a Anului 1

Un loc bun pentru a începe evaluarea unei secvențe de cultură propusă este de a face o analiză a costurilor și beneficiilor brute (marjele brute). Decideți asupra culturilor pe care le puteți utiliza în secvență, apoi sumați veniturile probabile din fiecare cultură, din secvența de câțiva ani. În continuare, scădeţi costurile variabile din acea sumă (semințe, îngrășăminte, forță de muncă, energie, combustibil și uzura mașinilor). Comparați rezultatul cu o sumă calculată pentru culturile continue de grâu. Cât ar îmbunătăți randamentul culturii de grâu din secvență, pentru a obține un profit global îmbunătățit, în comparație cu grâul continuu?

În unele secvențe, venitul direct, redus din cultura de rupere, ar putea fi compensat de un venit crescut dintr-o cultură de grâu cu un randament mai mare și/sau de o cerință redusă pentru îngrășăminte, în anul următor. Alte costuri și beneficii, care pot fi mai dificil de cuantificat, sunt cele asociate riscului.

Din partea negativă, riscul eșecului culturilor poate fi crescut, dacă aceste culturi de pauză nu sunt bine adaptate regiunii. Din partea pozitivă, diversificarea produsului în anii de eșec ai cerealelor sau prețurile scăzute ale cerealelor poate reduce riscul. De asemenea, sunt greu de evaluat costurile și beneficiile răspândirii volumului de muncă pentru însămânțare și recoltare a diferitelor culture, și pentru îmbunătățirea pe termen lung a fertilității solului.

Modul în care culturile de rupere modifică randamentul grâului

Studiul de caz este format din două situaţii (I și II), care investighează modul în care culturile de rupere, într-o zonă în grâu continuu, au afectat randamentul următoarei culturi de grâu; studiul detaliază, de asemenea, marjele brute rezultate pentru secvențe. Diferența cheie între situaţii a fost că, în cazul I, grâul de cultură după pauză a fost cultivat într-un sezon uscat (180 mm), în timp ce în cazul, II sezonul a fost umed (300 mm).

Grâul a fost cultivat pe toate parcelele în anul 1. În anul 2, mazărea de câmp (o leguminoasă), a fost cultivată în parcele specifice. În cele din urmă, în anul 3, grâul a fost din nou cultivat în toate parcelele. Cifrele de culturi de grâu din ultimul an sunt net superioare.

Contribuția efectivă a leguminoasei la următoarea cultură de grâu a fost examinată într-un subtrial, prin compararea efectelor sale asupra randamentului de grâu cu efectele asupra randamentului a trei tratamente cu îngrășăminte N, 0, 50 și 100 kg N ha-1.

Efecte asupra performanței

Culturile de grâu cultivate în anul sec (proba I), au avut un potențial de randament limitat. În ciuda acestui fapt, au avut încă un răspuns considerabil la azot (comparați punctele negre la 0 și 50 kg ha-1). În acest an uscat, cultura de grâu care a urmat mazării a avut un rezultat puțin mai bun decât cel următor. Acest lucru se datorează faptului că într-un an sec, boala abia se dezvoltă, astfel încât impactul unei culturi de curățare a bolilor, nu poate fi demonstrat.

Un impact pozitiv al culturii anterioare de rupere a legumelor asupra producției de grâu, de 1,5 t-ha, poate fi observat clar, atunci când nu a fost furnizat azot, grâului. Aceasta este echivalentă cu îngrășământul aplicat la 50 kg N ha-1. Recolta de mazăre precedentă a avut un impact negativ asupra randamentului de grâu, atunci când s-a aplicat cantitatea mare de 100 kg N ha-1. N residual, împreună cu N aplicat, ar fi fost de 150 kg N ha-1, echivalenții fiind disponibili pentru grâu. Acest lucru a provocat o creștere vegetativă excesivă, utilizarea rapidă a apei stocate disponibile și, în cele din urmă, o “extracție” severă, când cultura a rămas fără apă în primăvara uscată a acelui an.

Pentru grâul crescut în anul mai umed, nivelul bolii solului a fost foarte ridicat și, ca urmare, grâul crescut după grâu a avut un randament scăzut, iar când s-a aplicat îngrășământ cu azot, s-a obținut un randament și mai mic,  decât în anul uscat. Impacturile pozitive ale culturilor anterioare de pauză, în acest sezon cu boli ridicate, au fost mari, ceea ce a însemnat mai mult decât dublarea producției de grâu la aplicarea îngrășământului.

infoFERMA Magazin