Lucrările de întreținere a pajiștilor în luna mai

Lucrările de întreținere a pajiștilor în luna mai

Specialiștii de la AZM recomandă ca în luna lui florar, pe pajiști, majoritatea speciilor componente se grăbesc să înflorească, iar în zona montană înaltă, pe măsură ce avansează pe altitudine topirea zăpezii și demarează progresiv sezonul de vegetație, continuă atât lucrările specifice de întreținere și îmbunătățire a covorului ierbos, cât și a valorificării pajiștilor prin pășunat.

În ceea ce privește lucrările specifice, amintim:

– Defrișarea vegetației lemnoase dăunătoare;

– Împrăștierea mușuroaielor, adunarea pietrelor și nivelarea terenului;

– Aplicarea amendamentelor calcaroase pe solurile acide și aplicarea îngrășămintelor organice;

– Supraînsămânțarea sau reînsămânțarea pajiștilor, unde covorul ierbos este degradat;

Reparații alimentări cu apă, drumuri de acces, adăposturi, împrejmuiri, etc., înainte de începerea sezonului de pășunat în zona montană;

– Începe urcatul turmelor de animale în transhumanță pe pășunile premontane și munții mijlocii;

– Extindere lucrări specifice de îmbunătățiri funciare în zona montană și alte acțiuni pe pajiștile permanente.

Pășunatul, în cazul măsurii 10, pachetul 1-pajiști cu înaltă valoare naturală, este permis cu maxim 1 UVM/ha/an.

UVM este unitatea de măsură standard, stabilită pe baza necesarului de hrană al fiecărei specii de animale, care permite conversia diferitelor categorii de animale şi reprezintă încărcătura sau numărul de animale ce revin la un hectar de păşune.

Exemplu: bovine cu vârsta peste 2 ani și ecvidee cu vârsta peste 6 luni, reprezintă 1 UVM, ovine-caprine reprezintă 0,15 UVM.

Pentru asigurarea unui nivel minim de întreținere a pajiștilor cu înaltă valoare naturală, trebuie să se efectueze cel puțin o activitate agricolă minimă pe an, care constă în pășunat cu minim 0,3 UVM/ha/an pe pajiștile situate la peste 1800 m altitudine sau efectuarea unui cosit pe suprafețele nepășunate.

Tot în această lună se recoltează și prima coasă de lucernă şi trifoi de pe pajiștile semănate din zonele premontane, iar în unele zone chiar şi fâneţele naturale. Lucerna şi trifoiul se recoltează când 50% din plante sunt înflorite, iar pe fâneţele naturale înainte de înspicat pentru a obține fân cu valoare furajeră foarte bună.

De menționat, că înainte de recoltarea masei vegetale, se distrug prin ardere eventualele vetre de cuscută din lucernieră.

Precizare: pe pajiștile naturale din zona montană, pentru care există angajamente de agro-mediu și climă pe măsura 10, pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală, cositul poate începe după 15 iunie în UAT situate la altitudini mai mici de 600 m și după 1 iulie pe pajiști situate în UAT la peste 600 m altitudine.

După transportul recoltei de furaje, se pot aplica îngrășăminte organice solide (gunoi de grajd fermentat) care se grăpează pentru încorporare superficială în sol sau aplicarea unor îngrășăminte organice lichide (purin diluat cu 3-5 părți apă) care aduc și un aport suplimentar de umiditate pajiștii,  stimulând astfel creșterea ierbii și asigurând 3-4 recolte de fân pe an. 

Trebuie avut în vedere că pe parcelele cu angajamente de agro-mediu, cantitatea maximă de azot provenită din aplicarea îngrășămintelor organice nu trebuie să depășească 40 kg azot s.a./ha/an.

infoFERMA Magazin