MADR a stabilit cuantumurile ANT-urilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic, pentru anul de cerere 2022

MADR a stabilit cuantumurile ANT-urilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic, pentru anul de cerere 2022

MADR, prin APIA, informează că au fost stabilite cuantumurile aferente Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT) pentru anul de cerere 2022 și s-a demarat procesul de autorizare la plată a acestor scheme.

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 86/31.01.2023 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru anul de cerere 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 90/01.02.2023, valoarea plafonului este de 223.998.200 euro și se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). 

În tabelele de mai jos regăsiți cuantumurile stabilite în conformitate cu actul normativ menționat.

VEGETAL

SchemaPlafoane HG (euro)Cuantum(euro/ha) 
 
ANT 1 – culturi în teren arabil85.301.50011,9238 
ANT 2-3 – in /cânepă pentru fibră5.50018,4310 
ANT 4 – tutun1.656.2005254,6083 
ANT 5 – hamei84.000311,7692 
ANT 6 – sfeclă de zahăr1.515.500180,6441 

ZOOTEHNIC

SchemaPlafone HG (euro)Cuantum(euro/tona lapte/cap animal)
ANTZ 7 – sector lapte bovine18.524.00019,3898
ANTZ 8 – sector carne bovine77.847.00067,2574
ANTZ 9 – ovine / caprine39.064.5004,8947

Plățile se efectuează în lei, la cursul valutar de 4,9490 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2022 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 379/02 din 3 octombrie 2022.

infoFERMA Magazin