MADR: Precizări privind menținerea deschisă a piețelor

MADR: Precizări privind menținerea deschisă a piețelor

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial al României a Ordonanței militare nr. 8 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, pentru o abordare unitară la nivel național, referitoare la prevederile art. 3 alin.(1) “Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgență, strict pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale face următoarele precizări:

Accesul în piețele agroalimentare din România este permis producătorilor agricoli persoane fizice pe baza Atestatelor de producător și a Carnetelor de comercializare;

Este permis accesul în piețele agroalimentare și celorlalte categorii de producători agricoli care își desfășoară activitatea economică în sectorul agricol în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pentru obținerea unor produse agricole care sunt destinate vânzării pe piață și a Legii nr. 31/1990 privind Societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, având obligația respectării prevederilor legale în vigoare;

Direcțiile pentru Agricultură Județene și a Municipiului București se vor asigura de informarea administratorilor de piețe agroalimentare din fiecare județ.

infoFERMA Magazin