MADR: Pregătirea Planului Național Strategic PAC 2021-2027

MADR: Pregătirea Planului Național Strategic PAC 2021-2027

În contextul procesului de consultare pentru pregătirea perioadei de programare 2021-2027, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că, prin Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (AM-PNDR) a desfășurat, din luna iulie și până în prezent, o serie de consultări online cu entitătile publice și private implicate în elaborarea Planului Național Strategic (PNS).

Astfel, au avut loc 17 evenimente online, cu participarea a peste 150 de persoane, reprezentând aproximativ 60 de entități publice și private, care au vizat consultări pe teme precum: plăți directe, sprijin cuplat, măsuri de investiții Pilon 2, industrie și securitate alimentară Pilon 2, măsuri de piată, mediu și silvicultură, economie rurală și infrastructură, cercetare și inovare.

Rolul reuniunilor tehnice consultative constă în asigurarea transparenței și aducerea la cunoștința partenerilor implicați a prevederilor Regulamentelor UE pentru perioada 2021 – 2027 și oferirea posibilității de a contribui la elaborarea PNS, conform necesităților și prin prisma cunoștințelor de specialitate. Reuniunile au demonstrat cât de importantă este colaborarea și implicarea tuturor factorilor pentru a elabora un Plan Național Strategic cât mai bun pentru pentru perioada 2021 – 2027.

Partenerii economico-sociali și de mediu au fost reprezentați corespunzător în cadrul grupurilor de lucru, în fiecare dintre etapele programării, respectiv Analiza SWOT, analiza și identificarea nevoilor, definirea/selectarea prioritătilor și a obiectivelor specifice, urmând a se desfășura consultări si pentru celelalte etape ale elaborării PNS.

Vă reamintim că, în luna noiembrie a.c., versiunea III a Analizei SWOT, precum și versiunea II a Analizei Nevoilor au fost transmise spre aprobare Comisiei Europene.

Pentru a fi la curent cu stadiul elaborării viitoarelor documentele programatice, avem rugămintea să urmăriți informațiile publicate cu regularitate pe site-ul www.madr.ro în secțiunea „Planul Național Strategic PAC post 2020”

infoFERMA Magazin