Modelarea digitalului și noua revoluţie în agricultură

Modelarea digitalului și noua revoluţie în agricultură

Tehnologiile digitale pot sprijini fermierii europeni în furnizarea de alimente sigure, durabile și de calitate. Aceasta, ca urmare a faptului că tehnologiile digitale nu numaică ajută fermierii să producă mai mult, cu mai puțin, dar pot contribui și la combaterea schimbărilor climatice. Programele existente, dar și noile tehnologii, cum ar fi internetul obiectelor (IoT), inteligența artificială, robotica și big data, pot contribui la eficientizarea proceselor și poate duce la crearea de noi produse și servicii. În acest scop, Uniunea Europeană, în colaborare cu Agenția Spațială Europeană, au întocmit un program strategic, sintetizat în documentul ”Cork ICT-AGRI ERA-NET-Oportunități”

O viață mai bună în zonele rurale

Digitalizarea poate juca un rol în crearea unei vieți mai bune în zonele rurale ale Europei, așa cum se evidențiază în Declarația 2.0 Cork. Acesta afirmă că utilizarea tehnologiilor digitale va fi din ce în ce mai vitală pentru fermieri și pentru întreprinderile rurale, pentru a le permite să ofere soluții durabile la provocările actuale și viitoare.

Comisia Europeană (CE) își propune să facă sectorul agricol și zonele rurale din Europa digitalizate și abilitate pentru date digitale. În cadrul strategiei pieței unice digitale, comunicarea ”Digitalizarea agriculturii europene” își stabilește obiectivul de a se asigura că ”orice industrie din Europa, mare sau mică, oriunde este situată și în orice sector, se poate beneficia pe deplin de inovațiile digitale, pentru a-și actualiza produsele, a-și îmbunătăți procesele și a-și adapta afacerea modele la schimbarea digitală”.

Mai mult, în comunicarea ”Construirea unei economii europene a datelor”, CE explorează modul în care datele pot aduce multe oportunități industriei europene, inclusiv sectorului agroalimentar. Deși digitalizarea sectorului agricol vine cu multe avantaje și o serie de acțiuni și instrumente, ele au fost deja puse în aplicare. Însă, există încă bariere pentru realizarea întregului său potențial în întreaga Europă. Declarația citată analizează modul în care se poate face digitalizarea, pentru a continua să mergem mai departe, evidențiind exemple inspiratoare și domenii cheie de acțiune.

Crearea viitoarelor tipare

Astăzi, mulți fermieri folosesc deja tehnologii digitale, cum ar fi smartphone-uri, tablete, senzori pe terenurile cultivate, drone și sateliți. Aceste tehnologii oferă o gamă largă de soluții agricole, cum ar fi telecomanda, măsurarea condițiilor solului, apă mai bună, managementul și monitorizarea efectivelor și culturilor. De aceea, analizând datele colectate, fermierii pot obține informații probabile și predictive dar și viitoare tipare de culturi sau sănătatea animalelor și bunăstare lor, ajutându-i să furnizeze pieței alimente mai bune, sustenabile, în condiții de maximizare a profiturilor. Acest lucru le permite să planifice mai eficient întreaga activitateși să fii mai eficienți.

Beneficiile potențiale ale utilizării tehnologiilor digitale pot include randamente îmbunătățite ale culturilor și performanțe animale, optimizarea intrărilor de proces și reducerea forței de muncă, toate acestea crescând rentabilitatea. Digitalizarea poate îmbunătăți, de asemenea, condițiile de muncă pentru fermieri și poate reduce impactul agriculturii asupra mediului. Un alt câștig se referă la fluxurile de date agricole.

Îmbunătățirea fluxurilor de informații în amonte și în aval, în lanțurile agroalimentare, ar putea rezulta o gamă largă de beneficii pentru cei implicați, inclusiv pentru fermieri și părțile interesate din distribuție și vânzare cu amănuntul. De asemenea, consumatorii, cercetătorii, guvernele și ONG-urile văd beneficii de la îmbunătățiri în transparență și trasabilitate.

Măsuri de luat

Tehnologiile digitale sunt disponibile pe scară largă, dar utilizarea lor de către fermierii din întreaga Europă variază de la o tehnologie la alta. Acest lucru se datorează probabil faptului că multe tehnologii necesită o investiție inițială, în unele cazuri combinate cu testări în condiții specifice din viața reală sau locații geografice. De asemenea, aceste soluții digitale sunt adesea văzute ca fiind complexe, iar acest lucru poate descuraja adoptarea lor de către fermierii din Uniunea Europeană.

Ca urmare, Grupul Focus EIP-AGRI, care beneficiază de coordonarea Uniunii Europene, privind agricultura de precizie, a identificat o serie de măsuri care promovează utilizarea tehnologiilor de către fermieri, după cum urmează:

-Introducerea și adoptarea tehnologiilor necesită noi abilități și cunoștințe pentru fermieri și consilieri.

-Creșterea gradului de conștientizare și organizarea instruirii la nivel regional/local este esențială, în special pentru a ajunge la fermele mici și mijlocii, unde utilizarea tehnologiilor digitale nu este considerată întotdeauna ca fiind profitabilă.

-Dezvoltarea instrumentelor specifice de analiză a datelor, cu un accent special pe costuri-beneficii, poate ajuta consilierii și formatorii să joace un rol critic în informarea fermierilor, cu privire la tehnologiile digitale.

Accesul la internetul de bandă largă

Autoritățile naționale și regionale pot utiliza finanțarea UE pentru a instala banda largă de mare viteză, infrastructuri și îmbunătățirea conectivității zone rurale. Dar, există încă lacune clare între aplicațiile create de dezvoltatorii de afaceri și nevoile reale ale fermierilor.

Pentru a dezvolta tehnologii ușor de utilizat, cercetătorii și dezvoltatorii de afaceri ar trebui să lucreze împreună pentru a indentifica și a pune în practică soluții adecvate fermierilor, cooperativelor, experților TIC etc. În mod corespunzător testarea noilor tehnologii ar putea fi implementate, de exemplu, în laboratoare sau în ferme demonstrative. Această nevoie de creație comună se leagă de ”modelul interactiv de inovație” utilizat în Grupurile operaționale EIP-AGRI și în proiectele multi-actori Orizont 2030, adunând cunoștințe complementare din știință și practică.

Noile tehnologii, precum Internetul lucrurilor (IoT), inteligența artificială, robotica și big data, au potențialul de a conduce la inovații fără precedent în agricultură. De asemenea, apariția și adoptarea tehnologiilor poate stimula crearea de noi modele de afaceri, bazate pe date produse de diferite tehnologii. Pentru a ne asigura că sectorul agricol poate profita din plin de aceste tehnologii, va fi crucial să construim un ecosistem de inovare prin care start-up-urile, antreprenorii și IMM-urile pot dezvolta aplicații tehnologice care sunt adaptate nevoilor reale.

Echilibrarea necesităților

Echilibrarea necesităților diferite ale acestor grupuri poate fi o provocare, dar este necesar ca noile modele de afaceri să funcționeze. Pe măsură ce fermierii lucrează tot mai mult cu tehnologiile digitale, la diferite niveluri, colectând mari cantități de date, acestea devin acum posibile. Colectarea și combinarea datelor din diferite surse poate duce să creeze valoare, ca apariție a noului și, uneori, arată modele de afaceri foarte perturbatoare. Prin urmare, facilitând partajarea datelor și reutilizarea acestora, ele vor contribui foarte mult la revoluția digitală.

În cadrul unui seminar EIP-AGRI despre revoluția datelor, participanții au recunoscut că partajarea datelor și sursele de date deschise ar trebui dezvoltate pentru a aduce tehnologiile digitale la nivelul următor. Având în comun standardele, acest lucru ar îmbunătăți schimbul de date, interoperabilitatea și dezvoltarea generală de noi modele de afaceri bazate pe date digitale. În agricultură, noi servicii ar putea fi create prin intermediul companiilor inovatoare de tehnologii digitale (TIC), cu utilizarea datelor deschise furnizate de guverne. De asemenea, platforme de schimb de date pot duce la crearea de noi aplicații, după cum arată aplicația de benchmarking Farmbench:

”Crearea unui mediu de încredere poate stimula partajarea datelor și, prin urmare, poate sprijini în continuare dezvoltarea digitalizării. Transparența, claritatea și termenii de utilizare și licențiere personalizate, pot, de asemenea, aduce beneficii, întrucât o împărțire adecvată a valorii adăugate poate permite mai multor oameni să preia aceste tehnologii”.

Pe de altă parte, dintre inițiativele sectoriale, un cadru juridic clar pentru proprietatea datelor este importantă, pentru dezvoltarea ulterioară în această zonă. În acest scop, au avut loc discuții cu privire la aceste probleme, iar ele au căpătat un loc central la workshop-ul EIP-AGRI, privind partajarea datelor.

Impact asupra sistemului

Digitalizarea nu numai că schimbă modul în care sunt operate și gestionate fermele, dar ea are impact asupra agriculturii și a sistemului în ansamblu. Concomitent, digitalizarea poate contribui la reducerea problemelor de îndepărtare a zonelor rurale și îmbunătățirea capacității lor de incluziune socială. Tehnologiile digitale aduc oportunități pentru dezvoltarea de noi afaceri și este probabil să crească atractivitatea rurală, în special pentru generațiile mai tinere.

Pe scurt, digitalizarea devine o componentă societală, iar impactul economic variază de la ocuparea forței de muncă și calitatea vieții, la modificări în piețele și lanțurile valorice, modificând inclusiv competitivitatea și oportunitățile scalabile, pentru agricultură și întreprinderile rurale, pentru (re)implementarea serviciilor publice.

Acest lucru ridică o serie de întrebări pentru viitor: Ce se întâmplă, dacă digitalizarea sectorului agroalimentar duce la o creștere a scării agriculturii industriale? Ar putea fi lăsată liberă concentrarea puterii și a influenței marilor ferme, peste lanțul valoric agroalimentar, aflate în mâinile unui număr mic de întreprinderi foarte mari? Ce se întâmplă dacă banda largă face parte din viitor în Europa rurală? Ar putea aceasta să capaciteze tinerii din mediul rural să își realizeze întregul potențial și să conducă la furnizarea digitală a serviciilor publice?

Experții europeni opinează că, pe de o parte, concetrarea puterii trebuie limitată, iar activitatea micilor fermieri, mai ales a celor tineri, trebuie încurajată.

infoFERMA Magazin