Noutăți legislative care vizează agricultura și mediul rural

Noutăți legislative care vizează agricultura și mediul rural

Potrivit unei sinteze realizată de ANZM, în cursul lunii aprilie 2022 au fost emise și publicate în Monitorul Oficial următoarele documente legislative:

  • Hotărârea nr. 511/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar.
  • Ordin nr. 933/79 din 2022 al ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST.
  • Ordin nr. 1.039/101 din 2022 al ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST.
  • Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.
  • Legea nr. 104/2022 pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.
  • OUG nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de covid-19.
  • Ordin nr. 86/2022 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor, de înregistrare și raportare a prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii, pentru specia bovine.
  • Ordin nr. 85/2022 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancțiuni aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

infoFERMA Magazin