Precizări INS: Peste 80% din cantitatea de grâu exportată are origine națională

Precizări INS: Peste 80% din cantitatea de grâu exportată are origine națională

Pentru a clarifica unele aspecte apărute în presă privind producția, exportul și importul de cereale, INS face următoarele precizări:

– Metodologia de realizare a statisticilor de comerț internațional cu bunuri este în totalitate armonizată și respectă regulamentele UE în vigoare, precum și recomandările internaționale ale ONU.

– După cum se constată în REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1197 AL COMISIEI din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, în Anexa V, Capitolul 1, Secțiunea 3

– Domeniu de aplicare, se precizează în mod expres că sfera de cuprindere a exportului exclude tranzitul tuturor bunurilor (înțelegându-se că, implicit, și al cerealelor). Această prevedere este însușită și aplicată obligatoriu de către toate statele membre, inclusiv de către România;

 – Mai mult, ținem să precizăm faptul că ponderea exportului de grâu și secară în resursele totale (producție utilizabilă + import de grâu și secară) a fost de 53,9% în 2019 și de 53,0% în 2020. În cazul porumbului, exportul reprezenta 37,6% din resursele totale de porumb în 2019, respectiv 46,6% în 2020.

Disponibilul pentru consumul uman intern la grâu și secară a reprezentat 26,9% în 2019, respectiv 37,3% în 2020, din resursele totale.

La porumb, 4,1% în 2019, respectiv 6,0% în 2020 din resursele totale reprezentau disponibilul pentru consumul uman intern.

Aceste date sunt disponibile în publicația Bilanțuri alimentare, în anul 2020. – În ceea ce privește importul de grâu și secară, conform publicației menționate mai sus, acesta a reprezentat numai 10,6% în 2019, respectiv 18,1% în 2020 din resursele totale, firește, excluzând orice cantitate din aceste produse care a făcut obiectul tranzitului.

Importul de porumb a reprezentat numai 4,0% în 2019, respectiv 11,8% în 2020 din resursele totale. În plus, conform ultimelor date anuale disponibile de comerț internațional cu bunuri, în anul 2021, 82,6% din cantitatea de grâu și 82,9% din cantitatea de porumb exportate de România au avut origine națională.

infoFERMA Magazin