Procedura de aprobare a pesticidelor de către Comisia Europeană sub focul criticilor

Procedura de aprobare a pesticidelor de către Comisia Europeană sub focul criticilor

Actuala procedură de aprobare a substanțelor active din pesticide „ridică îngrijorări” în conformitate cu Ombudsmanul UE, care a prezentat mai multe recomandări pentru măsuri de îmbunătățire a procesului de aprobare și creșterea transparenței acestuia.

Noua concluzie a comisiei Ombundsman UE, evaluează modul în care Comisia Europeană aprobă „substanțele active” utilizate în pesticide.

Aceasta a concluzionat că „în cazul în care EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară) identifică domeniile critice de interes sau nu identifică o utilizare sigură, Comisia ar trebui să solicite clarificări de la EFSA înainte de a aproba substanța activă în cauză, în conformitate cu principiul precauției”.

Ombudsman a solicitat, de asemenea, mai multă transparență în procesul decizional și clarificări cu privire la modul în care Comisia ajunge la concluzia sa privind utilizarea în condiții de siguranță, în timp ce nu există date disponibile.

Pentru ca o substanță activă dintr-un pesticid să fie aprobată pentru piața UE, producătorul trebuie mai întâi să depună o cerere la EFSA.

EFSA efectuează apoi o evaluare științifică a riscurilor, concepută pentru a oferi baza aprobării Comisiei Europene sau condițiile deciziei de aprobare.

Organul de supraveghere al UE a investigat această procedură în urma unei plângeri depuse la biroul Ombudsman de către Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) în 2013, în care ONG-ul a denunțat ceea ce considerau a fi aprobări ilegale de substanțe active în pesticide de către Comisia Europeană.

În special, ancheta Ombudsman a analizat două aspecte. Una dintre acestea a fost practica Comisiei de a aproba substanțe active pentru care EFSA, organismul UE însărcinat cu evaluarea științifică a siguranței, nu a identificat nici o utilizare sigură, nici zone critice de interes.

Ombudsman a revizuit, de asemenea, practica Comisiei de a aproba substanțe pentru care trebuie furnizate într-o etapă ulterioară date suplimentare care confirmă siguranța acestora, o metodă cunoscută sub numele de „date de confirmare”.

În timp ce Comisia a susținut că practicile sale respectă dispozițiile legale aplicabile, a enumerat modificările și îmbunătățirile pe care le-a făcut pentru a aborda problemele ridicate și a informat Ombudsman cu privire la mai multe măsuri menite să îmbunătățească procesul de aprobare și să-i sporească transparența.

Ombundsman UE închide acum ancheta cu trei sugestii adresate Comisiei pentru a se asigura că aprobă substanțele bazate numai pe utilizări confirmate de siguranță de EFSA, că procesul de aprobare este complet transparent și că utilizarea procedurii de confirmare a datelor este în continuare restricționat.

Deși concluzia nu este obligatorie din punct de vedere juridic, ea constată că, odată cu angajamentul stabilit de Comisia Von der Leyen în politica alimentară emblematică, strategia Farm to Fork, de a lua măsuri pentru a reduce cu 50% utilizarea generală și riscul produselor chimice pesticide până în 2030, Ombudsmanul, Emily O’Reilly, se așteaptă ca Comisia să urmeze în mod satisfăcător sugestiile sale ”.

infoFERMA Magazin