Producătorii europeni de mașini și utilaje agricole, puși în fața unor noi provocări

Producătorii europeni de mașini și utilaje agricole, puși în fața unor noi provocări

Pandemia Covid-19 a afectat piața europeană și mondială a mașinilor, utilajelor și echipamentelor agricole într-o măsură de neînchipuit. Practic, vânzările s-au prăbușit, în cele mai multe țări. În plus, puși în fața noilor realități care sunt determinate de nesiguranța sanitară, necesitatea unor producții agricole mari și respectarea cu strictețe a celor mai ridicate standarde de mediu, i-au determinat pe producătorii de tehnocă și tehologie agricolă să își revizuiască programele de dezvoltare. Ca urmare, Planul AgriTech 2030 a fost revizuit. Iată ce cuprinde acum documentul elaborat de CEMA-European Agricultural Machinery Association.

În concordanță cu PAC 2021-2027

Planul AgriTech 2030 al CEMA exprimă provocările din industrie pentru noii decidenți. Ca urmare, planul actualizat subliniază politica cheie care se adresează industriei și factorilor de decizie pentru următorul mandat al UE și anticipează unele dintre provocările pe termen lung.

Îmbunătățirea schimbului de date agricole, sprijinirea investițiilor în cercetare și infrastructură, îmbunătățirea abilităților digitale sau a adaptării mașinilor pentru a răspunde unui sector agricol în evoluție, apar ca unele dintre subiectele în care industria mașinilor agricole se va concentra în anii următori.

Pe de altă parte, legiuitorii trebuie, de asemenea, să facă față provocărilor imediate, cu cât mai puține perturbări posibile, punând industria în centrul viziunii lor strategice. Modernizarea PAC, pentru a permite tuturor fermierilor să acceseze instrumentele de lucru adecvate pentru a îmbunătăți practicile agricole.

Trebuie efectuată în concordanță cu respectarea angajamentelor stabilite în Declarația comună din 2019, privind un viitor digital inteligent și durabil pentru agricultura și zonele rurale europene. Totodată, se va urmări alocarea a 10 miliarde de euro pentru proiecte de cercetare și inovare anunțate pentru alimentație, agricultură, dezvoltare rurală și bioeconomie.

Viitorul începe acum

Programul AgriTech 2030 creionează viitorul industriei europene pentru mașini și soluții agricole avansate, până în 2030, fiind în concordanță cu misiunea CEMA de a beneficia de experiența comună și de a elaborarea legislația UE în beneficiul agriculturii durabile și al sectorului de mașini și soluții agricole. Pe baza acestui fapt, CEMA solicită instituțiilor UE să stabilească o agendă politică orientată spre viitor, care să sprijine conducerea tehnologică și inovatoare a acestui sector în următorii ani.

Pentru a pune în aplicare planul AgriTech 2030, CEMA va colabora îndeaproape cu instituțiile europene, fermierii, contractanții agricoli și alte organizații partenere în următoarele domenii:

1. Maximizarea contribuției industriei la metode agricole extrem de productive, competitive și durabile, cu standarde ridicate de siguranță;

2. Aducerea agriculturii europene pe primul plan al agriculturii digitale și de precizie;

3. Consolidarea conducerii industriale și tehnologice a Europei în echipamente agricole avansate.

Europa trebuie să rămână lider

AgriTech 2030 prezintă viitorul industriei europene pentru mașini și soluții agricole avansate până în 2030. Soluțiile tehnologice avansate sunt esențiale pentru succesul, durabilitatea și competitivitatea viitoare a fermierilor din UE și optimizarea gestionării fermelor. Europa deține conducerea industrială în acest sector, fiind cel mai mare producător mondial de echipamente agricole și liderul mondial recunoscut în inovație.

Amprenta economică a industriei este extrem de semnificativă, fiind cea mai mare industrie de producție agricolă și reprezentând peste 300.000 de locuri de muncă,  inclusiv pentru zonele de distribuție și întreținere, dintre care cele mai multe sunt în zonele rurale cu populație redusă.

De aceea, AgriTech 2030 articulează o agendă politică UE orientată spre viitor, pentru a stimula inovația, locurile de muncă, standardele de siguranță și creșterea în agricultură și în industria mașinilor agricole și pentru a ajuta la adaptarea la provocări precum schimbările structurale în agricultură, digitalizare și globalizare. Pentru a pune în aplicare AgriTech 2030, CEMA colaborează îndeaproape cu instituțiile europene, fermieri, antreprenori agricoli și alte organizații partenere.

Maximizarea contribuției industriei

Încă de acum, de dinainte de 2030, agricultura europeană și mondială se confruntă cu o provocare formidabilă: să producă mai multe alimente, furaje, fibre și combustibili alternativi avansați pentru o populație mondială în creștere, din mai puține resurse într-o manieră durabilă la prețuri accesibile. Mașinile și soluțiile agricole avansate joacă un rol central în abordarea acestei provocări.

În lumina acestei perspective, UE trebuie să recunoască legătura intrinsecă dintre industria mașinilor agricole și agricultură în toate strategiile, politicile și legislația privind produsele relevante. De aceea, este esențială o agendă de reglementare a UE ambițioasă, coerentă și orientată spre viitor, pentru industria mașinilor agricole. Politicile industriale, digitale, de mediu și agricole ale UE trebuie aliniate pentru a oferi un cadru de susținere. Legislația UE trebuie să fie adecvată și proporțională cu utilizarea și funcționarea utilajelor, cu evaluări de impact.

O acțiune de copiere a măsurilor din sectorul auto adaugă costuri semnificative pentru o valoare adăugată mică sau nulă. Diversitatea culturilor și practicilor necesită o diversitate de echipamente de specialitate produse în număr mic. UE ar trebui să pună un accent mai mare pe mecanismele de autoreglementare, inclusiv testarea și sistemele de certificare, pentru a evita procedurile de autorizare împovărătoare, care sunt prea complexe și prea costisitoare pentru seriile mici de produse și pentru numeroasele IMM-uri active în industrie.

”Schimbul și fluxurile de date vor marca agenda industrială a UE, până în anul 2024 și nu numai. Procesele de fabricație, locurile de muncă și serviciile evoluează, precum și cerințele clienților noștri. Pentru a furniza cele mai bune produse și soluții, păstrând nivelurile de inovare și leadership-ul global, facem apel la UE să pună industria în centrul viziunii sale strategice și să susțină inițiativa Industry4Europe”, a afirmat în acest sens Markus Baldinger-Director tehnic CEMA.

Aducerea pe primul plan al agriculturii digitale și de precizie

Agricultura de precizie și agricultura digitală sunt revoluții în producerea de produse agroalimentare și conduc productivitatea, reducerea deșeurilor și protecția mediului. Impactul lor asupra solului poate fi substanțial, prin economii de intrări precum apa, îngrășămintele și pesticidele, reducând emisiile de CO2 legate de fermă și compactarea solului și optimizând randamentele și calitatea producției agricole. Beneficiile sunt identificabile la toate tipurile de ferme, de la mari, la mici. Acestea contribuie în mod semnificativ la atractivitatea sectorului, pentru generațiile mai tinere de fermieri.

Adoptarea acestor tehnologii rămâne în prezent dramatic în urma ritmului de utilizare a tehnologiei digitale în alte sectoare, din cauza constrângerilor de marjă a produselor agricole și a capacității de investiții asociate. De aceea, CEMA consideră un rol puternic în elaborarea politicilor UE și naționale pentru integrarea agriculturii de precizie și pentru a asigura o transformare digitală rapidă în agricultura europeană, pentru a spori conducerea tehnologică a industriei de mașini agricole din UE, prin inovația de nivel mondial, care este în centrul agriculturii europene, a industriei mașinilor și a competitivității globale a agriculturii europene.

Viitoarele politici ale UE trebuie să încurajeze conducerea globală a acestei industrii spre producție și inovare, mai degrabă, decât să o împiedice cu o supra-reglementare inadecvată și să recunoască contribuția sa majoră la societate, prin:

-Creșterea finanțării UE pentru cercetare în funcție de utilizare (prin intermediul piloților pe scară largă și al testului digital proiecte), pentru a deschide calea pentru o adoptare cu succes și rapidă a tehnologiei digitale în agricultură.

-Îmbunătățirea competențelor digitale pentru fermierii actuali și viitori și consilierii acestora.

-Consolidarea investițiilor în bandă largă rurală în întreaga UE pentru a crea o infrastructură digitală robustă pentru această revoluție agricolă.

-Furnizarea prin PAC 2021-2027 de măsuri de sprijin direct pentru investițiile în tehnologii ecologice, digitale și de precizie, precum și schimbul de cunoștințe.

Consolidarea leadershipului industrial și tehnologic

Inovația de talie mondială se află în centrul industriei europene a mașinilor agricole și a competitivității globale a agriculturii europene. Viitoarele politici ale UE trebuie să încurajeze conducerea globală a acestei industrii în producție și inovare, mai degrabă decât să o împiedice prin supra-reglementare inadecvată, recunoscând contribuția sa majoră la societate, prin:

-Furnizarea de finanțare UE pentru cercetare în cele mai promițătoare domenii tehnologice, în special automatizarea, robotizarea, conectivitatea digitală și inteligența artificială.

-Susținerea dezvoltărilor de mașini care promovează eficiența proceselor și reducerea CO2 în producția agricolă.

-Furnizarea unor standarde ridicate de siguranță, contribuind prin inovare și reînnoirea flotei, pentru a atinge angajamentul industriei de a reduce cu 50% până la 2035 decesele rutiere cu mașini agricole în Europa.

-Creșterea atractivității sectoarelor agricol și industrial, inclusiv printr-o mai bună conștientizare a cetățenilor UE .

-Creșterea finanțării UE pentru cercetare, în legătură cu utilizarea prin intermediul unor proiecte-pilot la scară largă și proiecte de testare digitală, pentru a deschide calea pentru o adoptare cu succes și rapidă a tehnologiei digitale în agricultură. Îmbunătățirea abilităților digitale pentru fermierii actuali și viitori și consilierii acestora.

-Consolidarea investițiilor în bandă largă rurală în întreaga UE pentru a crea o infrastructură digitală robustă pentru această revoluție agricolă.

Referindu-se la acest aspect, Gilles Dryancour-Președintele Comitetului strategic CEMA, a declarat: ”Membrii CEMA au fost în fruntea revoluției agriculturii de precizie și a agriculturii digitale, venind cu soluții pentru a răspunde nevoilor fermierilor din toată Europa.

De aceea, solicităm instituțiilor UE să permită adoptarea tehnologiilor avansate de către toate fermele, pentru a răspândi pe scară largă practicile agricole durabile; să îndeplinească angajamentele stabilite în Declarația comună din 2019 privind un viitor digital inteligent pentru agricultura și zonele rurale europene. Totodată, trebuie să aloce acele 10 miliarde de euro, pentru proiecte de cercetare și inovare care urmează să fie puse în aplicare prin viitorul program Orizont Europa, pentru alimentație, agricultură, dezvoltare rurală și bioeconomie”.

Promovarea exportului

O altă necesitate este promovarea exportului de vehicule agricole europene de înaltă calitate și de înaltă tehnologie, care respectă mediul, pentru a crește cota pe piețele terțe, cu potențial ridicat de creștere. Concomitent, trebuie determinată accelerarea mecanizării agriculturii în întreaga lume, prin stimulente durabile și consolidarea capacităților, cu un accent special asupra țărilor în curs de dezvoltare.

”Mașinile agricole moderne sunt calea de urmat pentru un sector agricol mai durabil, mai eficient și mai ecologic în Europa și la nivel global. Mai mult, menținerea zonelor rurale vii și a întreprinderilor agricole competitive în UE vor fi cruciale pentru a ne asigura că există suficientă hrană pentru cetățenii UE.

Ca urmare, Uniunea Europeană trebuie să sprijine toate segmentele lanțului agroalimentar, inclusiv cu utilaje și soluții pentru provocările de astăzi și pentru generațiile următoare”, a concluzionat Ignacio Ruiz-Președintele Grupului de experți economici CEMA.

infoFERMA Magazin