Raportul EFSA referitor la prezența pesticidelor în produsele alimentare

Raportul EFSA referitor la prezența pesticidelor în produsele alimentare

La finalul lunii martie a acestui an, EFSA a făcut public ultimul Raport referitor la nivelul de pestcide și îngrășăminte chimice reziduale, găsite în produsele alimentare din Uniunea Europeană. Desigur, fiecare fermier le utilizează, cu scopul de a realiza producții cât mai bune și chiar acesta este scopul lor, dacă se respectă reglementările.

Dar este așa? Pe lângă semnalul de alarmă referitor la siguranța alimentară, datele din Raportul care face referire la anul 2020, pot indica și nivelul de utilizare a acestor substanțe. Subliniind că România nu este menționată ca având niveluri periculoase pentru siguranța alimentară a consumatorilor de la noi, să vedem ce s-a identificat în mostrele analizate.

Rezultate pe reziduurile de pesticide

Numărul de probe de supraveghere a scăzut în 2020 (76.539 de eșantioane, 87,0%) față de 2019 (85.719 de eșantioane, 89,0%). Restul de 13,0% dintre eșantioane au fost eșantioane de aplicare (11.602 eșantioane), un procent ușor mai mare decât cel observat în 2019 (10.583 eșantioane; 11,0%). Luând în considerare toate probele, țările raportoare au analizat în total 659 de pesticide diferite.

Un domeniu analitic mare la nivel de țară a fost observat pentru Luxemburg (659 pesticide), Malta (643 pesticide), Germania (626 pesticide), Franța (619 pesticide) și Belgia (617 pesticide). În medie, au fost analizate 264 de pesticide diferite per probă (233 de pesticide în 2019), fiind țările cu cea mai mare medie de pesticide căutate de eșantion Austria (548 de pesticide) și Malta (474 ​​de pesticide).

Diversitatea programelor naționale de control trebuie avută în vedere atunci când se examinează rezultatele din diferite țări raportoare. Per total, 94,9% din cele 88.141 de probe analizate în 2020 s-au încadrat în limitele legale (83.666 de eșantioane) (96,1% în 2019). Dintre acestea, 48.181 de probe (54,7%) nu au conținut reziduuri cuantificabile (rezultate sub LOQ pentru toate pesticidele analizate), în timp ce 40,3% din probele analizate au conținut reziduuri cuantificate care nu depășeau limitele legale (35.485 de probe).

Niveluri în creștere

În total, rata de depășire a LMR a crescut de la 3,9% în 2019 (3.720 de eșantioane) la 5,1% în 2020 (4.475 de eșantioane). Luând în considerare incertitudinea de măsurare care este implementată de autoritățile de reglementare a alimentelor din Europa, se constată că 3,6% din toate probele analizate în 2020 (3.156 de eșantioane) au declanșat sancțiuni legale sau măsuri de executare.

Aceste eșantioane cu depășiri sau încălcări clare ale LMR-urilor respective, având în vedere incertitudinea de măsurare, sunt considerate neconforme cu limitele legale.

Din cele 59.026 de eșantioane originare din țările raportoare, s-a constatat că 41,3% sunt sub LOQ, în timp ce 24,1% conțineau reziduuri la sau peste LOQ, dar sub sau egal cu LMR; 1,6% dintre probe au depășit LMR și 0,9% au fost neconforme cu LMR.

S-a constatat că eșantioanele importate din țări terțe (25.014 eșantioane) nu au reziduuri cuantificabile în 10,8% dintre eșantioane, în timp ce în 14,2% au fost raportate reziduuri cuantificabile la sau peste LOQ, dar sub sau egală cu LMR.

Rata de depășire a LMR (3,3%) și rata de neconformitate (2,6%) au fost mai mari în comparație cu alimentele produse în UE. Restul de 4,7% (4.101 probe) au fost raportate ca origine necunoscută. Depășiri ale LMR au fost constatate în 6.741 determinări analitice din 4.475 probe.

Nivelurile pesticidelor neaprobate

Pesticidele neaprobate cu cea mai mare rată de depășire a LMR (cu cel puțin cinci probe raportate ca depășire) s-au dovedit a fi oxid de etilenă (RD) (21,3%), clorați (RD) (2,9%), clordecon (RD) (0,9%) ), clorpirifos (RD) (0,4%) și antrachinonă (RD) (0,2%), după cum urmează.

 • Oxid de etilenă: 49 de probe din cele 230 raportate s-au dovedit a depăși LMR. Patruzeci și șase dintre aceste probe au fost semințe de susan (LMR stabilită la 0,05 mg/kg limită de cuantificare); celelalte pentru care a fost notificată o singură probă au fost curcuma, piper și hrișcă.

Statele membre au notificat în Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje36 un risc potențial grav pentru siguranța alimentară legat de loturile de semințe de susan exportate din India, din cauza contaminării la nivel ridicat cu reziduuri ale acestui pesticid pentru care nu există niveluri sigure. au fost stabilite în Uniune. Astfel, ca urmare a modificării Regulamentului (UE) 2019/179318 prin Regulamentul (UE) 2020/154020, frecvența controlului la frontiere a crescut cu 50%, rezultând o rată de depășire a LMR mai mare pentru această substanță față de altele. EURLSRM a dezvoltat metode analitice pentru a fi implementate integral de laboratoarele oficiale de control.

• Clorați: S-a constatat că o sută șaizeci și șase de eșantioane din cele 5.763 raportate depășesc LMR, în principal în salată verde (20 de eșantioane) și salată de miel (15 eșantioane), roșii (10 eșantioane) și fasole cu păstăi (10 eșantioane).

Cloratul nu este aprobat pentru utilizare ca pesticid în UE, dar prezența sa rezultă ca un produs secundar al soluțiilor de clor (dioxid de clor, clorit și săruri de hipoclorit) utilizate ca agenți de igienizare și dezinfecție în industria alimentară și ca biocide.

Aceste utilizări, fiind necesare pentru a asigura o bună igienă a produselor alimentare, conduc la reziduuri detectabile de clorat în lanțul alimentar. Deja, Regulamentul (UE) nr. 2020/74938 a stabilit LMR temporare care să contabilizeze diferitele surse și puncte de intrare ale reziduurilor de clorat în procesele de fabricație.39 Se observă o scădere semnificativă a ratei de depășire a LMR față de anul trecut (7,2% în 2019). ).

• Clordecon: S-a constatat că 27 de probe din cele 2.916 raportate depășesc LMR, în principal în rădăcinile de manioc (13 probe din teritoriile franceze de peste mări) și în ouăle de găină (opt eșantioane). EFSA a derivat LMR temporare pentru clordeconă în anumite produse de origine animală cu noi valori orientative bazate pe sănătate, obținute de autoritățile franceze cărora le este cunoscută prezența acestui pesticid.

În conformitate cu politica privind poluanții organici persistenți, LMR-urile existente ar trebui revizuite în mod regulat, ținând cont de rezultatele programelor de monitorizare a pesticidelor, deoarece contaminarea alimentelor este de așteptat să scadă treptat în timp.

• Clorpirifos (RD): S-a constatat că trei sute douăzeci și șapte de eșantioane din cele 73.874 raportate depășesc LMR într-o diversitate de eșantioane, în principal în ardei dulci/ardei gras (în principal din Turcia – 21 de eșantioane), frunze de struguri și specii similare (în principal din Egipt – 17 mostre), fasole uscată (în principal din Madagascar – opt mostre), rodii (în principal din Turcia – 15 mostre), cartofi (în principal din Grecia – 12 mostre) și ceaiuri (în principal din China – 8 mostre). Majoritatea depășirilor au venit din țări terțe. Această substanță nu este aprobată pentru utilizare în UE din 16 aprilie 2020.

• Antrachinonă: S-a constatat că 58 de mostre din cele 26.976 raportate depășesc LMR în principal în ceaiuri (în mare parte din China – 39 de mostre). Se știe că antrachinona este un repelent pentru păsări (EFSA, 2012), un produs pentru uscare și au fost raportate utilizări recent ca agent de vopsire. Toxicitatea sa nu a fost niciodată evaluată la nivelul UE.

Reziduuri multiple de pesticide

Reziduurile multiple dintr-o singură probă pot rezulta din aplicarea diferitelor tipuri de pesticide (de exemplu, aplicarea de erbicide, fungicide sau insecticide împotriva diferiților dăunători sau boli) sau din utilizarea diferitelor substanțe active care vizează evitarea dezvoltării dăunătorilor rezistenți sau boli și/sau absorbția reziduurilor persistente din sol de la tratamentele utilizate în sezoanele anterioare sau pulverizarea/praful se deplasează către câmpurile adiacente câmpurilor tratate.

Pe lângă reziduurile multiple rezultate din practica agricolă, mai multe reziduuri pot apărea și ca urmare a amestecării sau amestecării produselor cu istoric de tratament diferit în diferite etape ale lanțului de aprovizionare, inclusiv contaminarea în timpul procesării alimentelor.

Conform legislației UE actuale, prezența mai multor reziduuri într-o probă rămâne conformă, atâta timp cât fiecare nivel individual de reziduuri nu depășește LMR-ul individual stabilit pentru fiecare substanță activă. Reziduuri multiple au fost raportate în 24.057 de probe din totalul de 88.141 de eșantioane (27%, așa cum a fost cazul în 2019).

Într-o probă individuală de căpșuni cu origine necunoscută, au fost raportate până la 35 de pesticide diferite. Frecvența mai multor probe de reziduuri în concentrații mai mari sau egale cu LOQ a fost mai mare în produsele neprelucrate (23.063 probe; 28,9%; 28% în 2019) așa cum este de obicei, comparativ cu produsele procesate (994 probe; 11,6%; 16,8% în 2019). În 574 de probe (0,6%; 0,3% în 2019), în aceeași probă au fost găsite peste 10 pesticide.

Dintre acestea, 135 de probe au corespuns produselor procesate și 439 produselor neprelucrate.40 Cea mai mare frecvență a reziduurilor multiple în produsele neprelucrate a fost raportată pentru ardei dulci/ardei gras, mere, portocale, pere, căpșuni, struguri de masă, mandarine și piersici.

Cea mai mare frecvență a reziduurilor multiple în probele de alimente procesate a fost găsită pentru vin (3%), fructe uscate de viță de vie (2,7%), sucul de portocale (0,3%), făină integrală de grâu (0,3%), semințe de mac (0,3%) și boia de ardei. pulbere (0,3%).

Rezultate privind glifosatul

În prezent, glifosatul este aprobat pentru utilizare în UE până la 15 decembrie 2022. Reevaluarea UE a glifosatului este acum în curs de desfășurare. Toate părțile interesate au avut acces la evaluările științifice comune pregătite de autoritățile naționale competente din Ungaria, Franța, Țările de Jos și Suedia.

În 2020, glifosatul a fost analizat de 27 de țări raportoare. În total, 14.125 de mostre de produse alimentare diferite și 474 de mostre de hrană pentru animale au fost analizate pentru reziduuri de glifosat.

Rezultatele au arătat că în 97,4% dintre probe (13.760 de probe), glifosatul nu a fost cuantificat. În 2% dintre probe (283 de probe), glifosatul a fost cuantificat la niveluri peste LOQ, dar sub LMR și în 82 de probe (0,6%), nivelurile de reziduuri au depășit LMR. Rata de depășire a fost mai mare decât în ​​2019 (0,1%). Având în vedere incertitudinea de măsurare, 56 de probe (0,4%) au fost neconforme.

Reziduul de glifosat a fost analizat în 262 de mostre de alimente pentru copii. Într-un eșantion de alimente procesate pe bază de cereale pentru sugari și copii mici (adică într-o probă de biscuiți, biscuiți și prăjituri pentru copii), LMR a fost depășită numeric, dar a fost conformă.

AMPA, un metabolit al glifosatului (EFSA, 2019e), a fost analizat în 4.534 de mostre de alimente și 242 de mostre de furaje. În furaje, a fost cuantificat în 31 de probe (12,8%). În alimente, a fost cuantificat în 0,2% din probe (patru probe de leguminoase, cinci mostre de cereale, unaprobă de portocale și o probă de ceapă).

infoFERMA Magazin