Recomandările C.E. făcute României, pentru întocmirea unui Plan Național Strategic de succes

Recomandările C.E. făcute României, pentru întocmirea unui Plan Național Strategic de succes

Negocierile pentru elaborarea Planurilor Naționale Strategice în agricultura țărilor membre ale Uniunii Europene sunt în toi. Fiecare stat își are propriile interese care trebuie, însă, să fie puse de acord cu cele comune, europene.

Obiectivul Comisiei Europene

Un obiectiv esențial al Comisiei Europene este de a delega mai multă responsabilitate statelor membre în planificarea investițiilor și politicilor PAC. Aceasta înseamnă că statele membre vor fi acum direct responsabile de PAC – proiectarea, implementarea și evaluarea acesteia – permițând o abordare mai flexibilă și mai direcționată a PAC.

Prin aceste planuri, țările vor stabili modul în care intenționează să îndeplinească cele 9 obiective la nivelul UE utilizând instrumentele PAC, răspunzând în același timp la nevoile specifice ale fermierilor și comunităților rurale.

În acest fel, Comisia își propune să simplifice și să modernizeze PAC, trecând accentul de la conformitate și reguli la rezultate și performanță.

Doi pași

Procesul de elaborare a unui plan strategic începe cu doi pași. În primul rând, trebuie pregătită o analiză SWOT (o evaluare a punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor) pe baza unei evaluări și a prioritizării nevoilor. Acestea implică feedback de la părțile interesate prin diferite mecanisme.

În al doilea rând, trebuie ales un evaluator ex-ante care trebuie să evalueze evaluarea nevoilor, inclusiv procedurile utilizate pentru implicarea părților interesate.

Statele membre sunt în prezent în curs de desfășurare a acestui proces și urmează să transmită proiectele de planuri strategice la Bruxelles până la sfârșitul anului 2021. Aceste planuri urmează să fie prezentate în 2022 și vor fi, în principiu, puse în aplicare începând cu 2023.

Ce trebuie să facă România?

România trebuie să facă veniturile fermierilor mai puțin vulnerabile la factorii externi, inclusiv la schimbările climatice.

Comisia sugerează României creșterea practicilor de management agricol durabil (fără prelucrare, prelucrare în special pe versanți, rotația culturilor cu culturi leguminoase pentru furaje), utilizarea instrumentelor de gestionare a riscurilor, investiții în noi tehnologii și plantarea pădurilor.

Reducerea decalajului economic și social dintre zonele urbane și rurale, reducerea sărăciei în zonele rurale, cu o atenție specifică grupurilor vulnerabile este un alt domeniu care trebuie abordat în planul strategic al României.

infoFERMA Magazin