Reducerea emisiilor de CO2 a mașinilor și utilajelor agricole

Reducerea emisiilor de CO2 a mașinilor și utilajelor agricole

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și adaptarea la consecințele schimbărilor climatice devin o sarcină globală, aducând provocări majore pentru anii următori, inclusiv pentru constructorii de mașini și utilaje necesare în agricultură. De aceea, determinarea de progrese în eficientizarea utilajelor, trebuie să aibă în vedere inclusiv reducerea emisiilor, în special CO2, lucru care va trebui accelera și mai mult, în anii următori. Subiectul a fost amplu analizat de CEMA (Federația Europeană a Constructorilor de Mașini și Utilaje Agricole, subordonată Comitetului European al Constructorilor de Echipamente), care a definitivat raportul din care vă cităm cele mai importante paragrafe în articolul de față.

Trecerea la o abordare holistică

Mașinile agricole sunt cruciale, atât ca investiții, cât și ca instrumente de lucru,  pentru utilizatorii lor. În ceea ce privește combustibilul, acesta reprezintă unul dintre cele mai mari costuri în procesele agricole. De aceea, producătorii de mașini și utilajeau venit cu inovații și soluții care reduc consumul de combustibil, în timp,  asigurând și o performanță ridicată a mașinilor, inclusiv respectarea cerințelor de diminuare a emisiilor de eșapament, din ce în ce mai stricte și mai limitate, în ultimul timp. Ca urmare, nu este de mirare dezvoltarea de interfețe de utilizator moderne, care asigură exploatarea deplină a acestor inovații pentru operatorii calificați și instruiți.

Tocmai de aceea, industria construcțiilor de utilaje agricole a investit puternic în dezvoltarea statului de mașini mai puțin poluante și care prezintă o eficiență energetică substanțială. Câștigurile din domeniu sunt din ce în ce mai mult rezultatul implementării tehnologiilor inteligente, legate de diminuarea emisiilor, cum ar fi interconectivitatea sau navigarea prin satelit. Acest lucru se datorează proceselor complexe în care utilajele agricole, dar și cele de construcții, sunt implicate.

Comparativ, de exemplu, la autoturisme, care pur și simplu transportă oameni de la punctul A, la punctul B, agricultura și construcțile implică o gamă largă de tipuri diferite ale operațiunilor, toate putând avea un impact direct privind consumul de combustibil și performanța mașinii. Prin urmare, pentru a înțelege potențialul de reducere a emisiilor de CO2, oferite de utilajele moderne, este important să treceți de la o mașină tradițională, specifică, abordarea unei viziuni mai holistice, având în vedere eficiența energetică generală și reducerile de emisii pe care utilajele moderne le pot asigura în întregul proces de producție.

Elemente cheie în reducerea de CO2

Există patru piloni principali sau patru căi de luat în considerare, pentru optimizarea eficienței energetice cu costurile proprii și potențial de economisire a energiei: eficiența mașinii, eficiența procesului, eficiența operatorului și sursele alternative de energie

-Eficiența mașinii privește optimizarea tuturor elementelor legate de mașina în sine (motor, transmisie, hidraulică, anvelope etc.)

-Eficiența procesului are în vedere configurarea procesului pentru îndeplinirea operațiunii dorite (de ex. selectarea combinației de mașini pentru aplicație; cea mai bună mașină pentru fiecare sarcină etc.) și utilizarea cele mai noi tehnologii (de exemplu, coordonarea mai multor operațiuni ale mașinilor, prin GPS).

-Eficiența operațională include instruirea operatorilor de mașini sau tehnologii de simplificare în utilizarea mașinii (de exemplu, oferind un proces îmbunătățit de informații pentru operator, automatizare parțială sau completă pentru funcționarea mașinii)

-Utilizarea surselor alternative de energie care furnizează aceeași cantitate de energie, dar care emit mai puțin CO2 cum ar fi biocombustibili, unitățile electrice, panourile solare, driverele hibride etc.

În plus, pregătirea și setarea celor mai potrivite abilități ale utilajului poate îmbunătăți mult eficiența acestuia. Concomitent, mențineți utilajul sau echipamentul în mod corespunzător. Iar, interpretarea corectă a datelor mașinii, este un factor crucial în creșterea eficienței energetice în orice proces. Utilizarea de combustibili alternativi sau alte surse de energie ajută la obținerea de beneficii multiple, datorită emisiilor mai mici de CO2, la reducerea emisiilor de evacuare.

În ceea ce privește eficiența mașinii, accentul este pus pe tracțiunea motrice și pe puterea auxiliară. Eficiență mult mai mare și câștigurile pot fi, totuși, obținute pe parcursul procesului de producție, unde alegerea unui utilaj, a unui echipament sau a unei mașini agricole, capătă un rol esențial. Să vedem, în continuare, detaliat, ce se poate face pe fiecare segment din cele patru, anunțate mai sus.

Creșterea eficienței procesului agricol

Creșterea eficienței procesului agricol, în sensul diminuării emisiilor de CO2, are și oferă cel mai mare potențial de a obține mari eficiențe energetice. De regulă, în agricultură, se folosesc utilaje agricole care trebuie să efectueze o serie de operațiuni diferite, cum ar fi: tăierea, colectarea, straângerea, aratul, însămânțarea, pulverizarea, recoltarea sau transportul. Cât privește utilajele de construcții din agricultură, acestea vizează zona de îmbunătățiri funciare sau cele de amenajări de irigații etc.

Munca efectuată de aceste mașini depinde, de asemenea, pe o mare varietate de parametri, ca de exemplu, de vreme și condiții ale solului, dimensiunea și forma exploatației sau așantierului, care au impact direct și major asupra consumului de combustibil. Asta, în condițiile în care, utilizatorii de utilaje agricole și de construcții sunt interesați de eficiența generală a procesului care îi determină să obțină rezultatul final, cu profit mărit, indiferent dacă produce o tonă de grâu sau un kilometru de canal de irigații sau de drum între livezi. Deci, eficiența mașinii este doar un element, în realizarea procesului global de costuri și energie eficiente.

Este esențial să ia în considerare economiile potențiale în toate fazele producției, de la planificare și operații, până la logistică și coordonarea, gestionarea exploatației agricole, inclusiv reticularea dintre operațiuni și faze. Pentru a profita de întregul potențial al diminuării emisiei gazelor cu efect de seră de către mașini și utilaje folosite în agricultură, este esențial să luăm în considerare faptul că operațiunile și întregul lanț de proces sunt evaluate în ansamblu. În acest fel, câștigurile de eficiență energetică sunt mai mari și reducerea emisiilor de CO2 mai mici, acestea fiind realizate în timpul producției agricole.

Utilajele Smart și reducerea emisiilor în agricultură

Construcția de ultimă generație a mașinilor cum ar fi tractoarele, au a atins în ultimii ani niveluri de inteligență inegalabile, în domenii precum automatizarea, aplicarea de precizie și conectivitatea. Datorită folosirii tehnologii avansate, precum GPS, senzori inteligenți sau actualizatoare, aceste mașini sunt capabile să realizeze niveluri mai ridicate de precizie în procesul de lucru, de la însămânțarea de precizie până la amplasarea drumului. Integrarea mașinilor tot mai inteligente, dotate cu tehnologii precise, rezultă în:

-Optimizarea timpilor de lucru, a operațiunilor și utilizarea mașinilor, inclusiv combinarea operațiunilor și limitarea numărului de sarcini.

-Aplicația de intrare țintă, cum ar fi îngrășămintele sau pesticidele, care contribuie la reducerea impactului asupra mediului

-Utilizarea mai bună a parcului de mașini, datorită conectivității dintre vehicule și coordonarea lor în cadrul fermei.

-Îmbunătățirea planificării diferitelor operațiuni care trebuie efectuate în timpul procesului.

Cum s-a arătat mai sus, emisiile de CO2 sunt puternic corelate cu consumul de combustibil. Aproape tot carbonul din combustibilul diesel este emis sub formă de CO2. Eficiența în convertirea combustibilului (motorină), în energia utilizabilă, este una dintre principalele cerințe ale clienților de mașini, utilaje și echipamente agricole. Prin urmare, îmbunătățirea economiei de combustibil a fost și va fi unul dintre principalii factori ai inovației. Ca urmare, emisiile de CO2, atât în ​​aplicațiile pentru utilaje agricole, cât și pentru utilaje pentru construcții, au scăzut substanțial în ultimele decenii.

Teme pentru constructorii de utilaje și pentru fermieri

Pentru a reduce și mai mult CO2 în anii următori, este esențial să avem în vedere faptul că:

-Aplicațiile pentru mașini agricole și pentru construcții sunt mult mai diverse, decât traficul rutier.

-Focusul eforturilor de reducere a emisiilor de CO2 în agricultură și utilaje pentru construcții evoluează de la o mașină tradițională, la abordarea autonomă a consumului de combustibil, pentru o abordare mai integrată, inclusiv în optimizarea procesului.

-Pentru a realiza economii majore de energie cu cea mai mare rentabilitate, este esențial să se țină seama de ferma sau procesul tehnologic, de la început, la sfârșit.

-Mașinile moderne, inteligente, sunt cele mai promițătoare instrumente în realizarea celui mai mare potențial de eficiență energetică în agricultură și procese de construcție.

-Cererea clienților pentru reducerea consumului de combustibil este deja principalul motor al inovației

infoFERMA Magazin