S-a aprobat vânzarea companiei Intercereal către Tinmar Energy SA

S-a aprobat vânzarea companiei Intercereal către Tinmar Energy SA

Consiliul Concurenţei informeaza printr-un comunicat ca a autorizat tranzacţia prin care compania Tinmar Energy S.A. intenționează să preia Intercereal S.A.

Tinmar Energy S.A. are ca obiect principal de activitate comercializarea energiei electrice. Intercereal S.A. își desfășoară activități de intermediere cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate.

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această tranzacție nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naționale de concurenţă, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.

infoFERMA Magazin