S-a lansat Coaliția pentru Biodiversitatea agriculturii

S-a lansat Coaliția pentru Biodiversitatea agriculturii

Douăsprezece uriașe companii care activează la nivel global, inclusiv în domeniul industriei alimentare, precum și Consiliul Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă (WBCSD), au lansat în această toamnă o nouă inițiativă pentru protejarea și restabilirea biodiversității, în cadrul lanțurilor de aprovizionare și a portofoliilor de produse, semnând Pactul pentru Biodiversitate. Ca urmare, coaliția „One Planet Business for Biodiversity” (OP2B), așa cum a fost ea denumită  a fost lansată oficial pe scena la Summit-ul Națiunilor Unite pentru Acțiuni Climatice de către Emmanuel Faber, președintele și CEO-ul  companiei globale de produse lactate și băuturi, Danone. Pe lângă Danone, membrii OP2B include: Balbo Group, Barry Callebaut, DSM, Firmenich, Google, Jacobs Douwe Egberts, Kellogg Company, Kering, Livelihood Funds, L’Oreal, Loblaw Companies Limited, Mars, Migros Ticaret, McCain Foods, Nestlé, Symrise, Unilever și Yara.

Agricultura lumii, la răscruce

După zeci de ani de investițiile făcute de către guverne și industrie, concentrate pe eficiență și productivitate, pentru a răspunde nevoilor unei populații mondiale în creștere, sistemul agricol globalizat și extrem de specializat afectează pierderea diversității din ferme, pierderea diversității ingredientelor în diete și degradarea ecosistemelor. Un raport recent al FAO a constatat că, din cele 6.000 de specii de plante cultivate pentru alimente, doar nouă reprezintă 66% din producția totală a culturilor.

Cu alte cuvinte, biodiversitatea agricolă a fost și continuă să fie modelată de activitățile și practicile umane de-a lungul generațiilor, fermierii jucând un rol cheie în calitate de custode și manageri ai biodiversității agricole. La rândul lor, fermierii recunosc progresiv cât de profund depind de biodiversitatea planetei,  pentru a furniza resursele utilizate în sectoarele alimentare.

Iar consumatorii știu acum că fiecare achiziție pe care o fac este o șansă de a vota modalități mai durabile de producere a alimentelor și a altor bunuri: caută un nou contract social cu natura, care să pună biodiversitatea în centrul sistemelor economice și sociale.

Acțiuni concrete

Cele 19 companii membre OP2B susțin că s-au angajat să întreprindă acțiuni tangibile, individual și colectiv, pentru a dezvolta soluții inovatoare care vizează protejarea și îmbunătățirea biodiversității în sistemele agricole.

Companiile membre OP2B afirmă că intenționează să implementeze aceste soluții pentru a-și transforma lanțurile de valoare strategice și pentru a atinge impactul la scară, lucrând în colaborare între sectoarele de afaceri, societăți publice și societatea civilă, promovând în același timp o abordare incluzivă care să abiliteze producătorii și consumatorii să adopte atitudini responsabile. Membrii Pactului vor face acest lucru prin trei domenii principale de concentrare:

1-Creșterea practicilor regenerative de agricultură, pentru a proteja sănătatea solului: Creșterea practicilor agricole alternative care vor spori puterea plantelor de a păstra carbonul în sol (sechestrarea carbonului), va crește capacitatea solurilor de a reține apă, va spori rezistența culturilor, va sprijini mediul de viață al fermierilor și de a recâștiga densitatea nutrienților, în timp ce scade dependența de aporturile sintetice. Aceasta este ceea ce OP2B numește „agricultură regenerativă”.

2-Dezvoltarea portofoliilor de produse care să stimuleze biodiversitatea cultivată și care să sporească rezistența modelelor alimentare și agricole: Creșterea numărului de ingrediente obținute, astfel încât să fim mai puțin dependenți de  o mână de culturi, dezvoltând în continuare proveniența locală bazată pe proveniență și extinderea varietății genetice de culturi cultivate, pentru a redobândi diversitatea alimentară și specificul biodiversității localizate în agricultură, ca o pârghie puternică pentru a proteja și dezvolta biodiversitatea.

3-Eliminarea defrișărilor, îmbunătățind gestionarea, restaurarea și protecția ecosistemelor naturale de înaltă valoare: Definirea acțiunilor specifice în lanțurile de valoare ale membrilor OP2B care pot proteja și restabili cele mai multe ecosisteme bogate în biodiversitate și mai ales, pe cele fragile, inclusiv pajiști, zone umede și păduri.

Raportarea transparentă a progreselor și a impactului

În timp ce impactul muncii la cei trei piloni ai coaliției OP2B se va extinde până în anul 2030, membrii acesteia spun că intenționează să demonstreze progrese.La lansarea festivă a Coaliției, președintele Faber a declarat: „Ecosistemul alimentar și agricol global depinde în mod critic de biodiversitate: de la regenerarea solului până la filtrarea apei, controlul dăunătorilor și polenizarea, printre multe dintre celelalte sisteme de viață de pe pământ. Conform multor studii științifice recente, avem doar zece ani pentru a ne reseta cursul și a schimba ascendent curba schimbărilor climatice și a pierderilor de biodiversitate sălbatice și cultivate. Avem nevoie acum de un efort colectiv. Împreună, ne vom strădui, nu numai să conservăm și să restabilim biodiversitatea, ci și să transformăm interacțiunea umană cu natura și dependența de aceasta”.

Nici producătorii de utilaje nu sunt mai prejos

La rândul ei, Industria europeană a utilajelor agricole, reprezentată de CEMA, susține pe deplin conceptul de promovare a tranziției către o economie circulară. În acest scop, promovează mașini agricole inteligente, dedicate, care pot crea o valoare adăugată deosebită pentru această inițiativă și pot contribui în mod semnificativ la atingerea obiectivelor UE mai largi, precum Uniunea Energetică, obiectivele climatice și niveluri mai ridicate de eficiență a resurselor.

Pentru aceasta, producătorii de mașini și utilaje vor genera cunoștințe și vor oferi modalități inovatoare de transformare a mărfurilor agricole într-un aport mai adecvat pentru inițiativele de reutilizare. În acest scop, utilajele agricole avansate pot face diferența pentru fermieri și contribuția lor la inițiativă. Ca atare, industria de mașini agricole se angajează să fie un contribuabil activ la acest proces.

În ceea ce privește inițiativele privind economia circulară, trebuie subliniat faptul că utilajele agricole sunt bunuri de capital produse în volume mici, care implică un cost relativ ridicat de producție. În consecință, investiția avansată pentru clienți este semnificativ ridicată. Este important de menționat că fermierii vor face investiții pe termen lung doar dacă valoarea adăugată este clară: creșterea protecției mediului a zonelor agricole, îmbunătățirea condițiilor de muncă și susținerea activităților economice ale fermierilor.

Agricultura este deja un sector foarte reglementat. În acest sens, măsurile care încurajează în continuare o abordare a economiei circulare ar trebui să ofere fermierilor mijloacele care creează noi procese durabile, din punct de vedere economic, luând în considerare aspecte cheie, precum protejarea biodiversității, îmbunătățirea practicilor agricole (de exemplu, gestionarea apei și conservarea calității solului). Pentru ca aceste inițiative să fie pe deplin de succes, fermierii ar trebui să fie beneficiarul central al unei astfel de abordări.

Inteligența artificială, în beneficiul tuturor

Mașinile agricole moderne pot contribui foarte mult la câștigurile Economiei circulare, în ceea ce privește reducerea deșeurilor și reutilizarea reziduurilor agricole în timpul procesului de producție alimentară. Utilizarea de mașini agricole  inteligente, eficiente și conectate, va permite utilizarea precisă și optimizată a resurselor într-o anumită zonă, luând în considerare, de exemplu, o compoziție specifică a solului sau o adâncime a stratului de apă.

Însă, deși tehnologia avansează rapid, rata de reînnoire a mașinilor agricole este destul de mică. Vârsta medie a tractoarelor în unele țări ale UE este în jur de 30-40 de ani, iar situația nu este mult mai bună pentru alte tipuri de echipamente, cum ar fi pulverizatoarele, semănătoarele etc. Ca urmare, agricultura digitală poate îmbunătăți economia circulară. Utilizarea datelor fermei, informațiile despre gestionarea fermelor, sistemele și instrumente digitale, le permit deja fermierilor să dobândească un nivel fără precedent de cunoștințe despre culturile, animalele și operațiile lor, fiind mai conectați la restul lumii. Iar accesul la instrumentele digitale pot sprijini fermierii, după cum urmează:

• să fie mai eficienți în utilizarea resurselor (aplicarea inputurilor, gestionarea apei, protecția solului) în agricultură și în sisteme de producție mai bune;

• să aibă un rol mai puternic în lanțul valoric alimentar

• dezvoltarea de noi idei de afaceri legate de practicile de valorificare a deșeurilor precum bio-metanul, peleții, biocombustibilii.

Acestea fiind spuse, potențialul tehnologiilor de agricultură de precizie este acolo, dar, conform ultimelor informații, UE estimează că doar 25% din fermele din UE utilizează tehnologii care includ o componentă a acestor tehnologii. Prin urmare, înlocuirea inevitabilă a vechii flote de vehicule agricole reprezintă o oportunitate semnificativă de a încorpora simultan instrumentele digitale necesare, care pot face diferența pentru îmbunătățirea practicilor agricole și a economiei circulare.

infoFERMA Magazin