Se instituie o nouă Schemă de plată a motorinei destinată lucrărilor agricole

Se instituie o nouă Schemă de plată a motorinei destinată lucrărilor agricole

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță că a fost postat în dezbatere publică pe site-ul propriu proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Prezentul act normativ aprobă completarea sumelor pentru asigurarea resurselor financiare necesare plății ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru perioada 1 aprilie 2021 – 30 iunie 2021.

Având în vedere situațiile centralizatoare cu cantitățile de motorină și sumele reprezentând ajutorul de stat aferent perioadei 1 aprilie 2021 – 30 iunie 2021, comunicate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, resursele financiare necesare pentru plăți sunt de 175.950,00 mii lei.

Astfel, modificările preconizate prin prezentul proiect de act normativ vizează suplimentarea sumelor existente alocate prin bugetul MADR pe anul 2021, de 393.089,00 mii lei, cu suma de 175.950,00 mii lei, valoarea totală a schemei în anul 2021 devenind 569.039,00 mii lei.

Sumele se asigură atât din resursele bugetare existente în bugetul MADR cu această destinație, precum și în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, prin care în Anexa nr.2 se prevăd sume pentru sprijinul financiar aferent motorinei utilizate în agricultură.

Prin măsurile propuse de prezentul proiect de act normativ se asigură continuarea aplicării schemei de ajutor de stat în anul 2021, cu rezultate în diminuarea efectivă a costurilor de producţie prin rambursarea sumelor reprezentând diferențele de accize și stimularea continuității activităţilor din agricultură.

infoFERMA Magazin