USAMV Cluj-Napoca scoate la concurs aproape 2.500 locuri pentru anul universitar 2021-2022

USAMV Cluj-Napoca scoate la concurs  aproape 2.500 locuri pentru anul universitar 2021-2022

USAMV Cluj-Napoca scoate la concurs pentru anul universitar 2021-2022, pentru învățământul cu frecvență și la distanță (ID), la studiile de licenţă, 840 de locuri bugetate şi 797 cu taxă, în 28 de programe de studiu acreditate în cadrul celor cinci facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, Facultatea de Medicină Veterinară și Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor.

Înscrierile pentru studiile universitare de licenţă vor avea loc și în acest an, online și onsite, între 12 iulie – 24 septembrie 2021.

Selecția candidaților USAMV Cluj-Napoca la studiile universitare de licență (pe domenii și programe de studii) se face prin concurs de admitere după  media obținută la examenul de bacalaureat (pondere 100%), la Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie (domeniul Zootehnie). La Facultatea de Zootehnie, însă domeniul Biotehnologii, ponderea mediei de bacalaureat va avea 90%, iar acesteia i se adaugă la media finală un eseu motivational (10% pondere).

De asemenea, spre deosebire de sesiunea de admitere din 2020, la Facultatea de Medicină Veterinară se vor lua în calcul următorii indicatori: linia de studiu în limba romană – media bacalaureat (60%), probă teoretică, test grilă Biologie clasa a XI-a (20%), respectiv probă teoretică, test grilă Chimie clasa a X-a (20%); linii de studiu în limba engleză și limba franceză–media de bacalaureat   (90%), iar la aceasta se adaugă experiența în voluntariat în domeniul creșterii și protecției animalelor (cu atestate și/sau recomandări, pondere de 10%).

La linia de studiu în limba română, probele teoretice se susțin onsite în etapa de înscriere corespunzătoare, în spații special amenajate din universitate. Dacă înscrierea se realizează online, aceasta va fi completă doar după susținerea probelor teoretice.

Oferta educaţională pentru cele 27 de programe de masterat cuprinde 450 de locuri la buget şi 314 de locuri cu taxă. Perioada de înscriere pentru studiile universitare de masterat, în aceleași condiții ca și la licență, este între 12 iulie – 24 septembrie.

Pentru studiile universitare de doctorat, de asemenea cu înscriere on line și on site, sunt alocate 78 de locuri, din care 39 cu bursă.

În total, USAMV Cluj-Napoca scoate la concurs pentru anul universitar 2021-2022, 1.368 locuri bugetate și 1.111 locuri cu taxă.

Admiterea 2021 va avea următorul calendar: 12 iulie – 6 august 2021, sesiunea I de admitere, pentru studii de licență și masterat; 6 septembrie – 24 septembrie 2021, sesiunea a II-a de admitere, pentru studii de licență și masterat; 6 septembrie – 17 septembrie 2021, sesiune admitere studii doctorale.

Detalii despre admiterea 2021 la USAMV Cluj-Napoca se pot găsipe site-ul dedicat: https://admitere.usamvcluj.ro/

De asemenea, probele de concurs pentru fiecare facultate sunt detaliate pe același portal: https://admitere.usamvcluj.ro/studii-de-licenta/probe-de-concurs-licenta/

infoFERMA Magazin